07
07 2021
438

Taxarea inversă. Mențiunea va fi inclusă în factura fiscală

În cazul tranzacțiilor efectuate în conformitate cu prevederile art.95 alin.(1) lit.e) (procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 (red.)) și lit.f) (procurarea proprietăţii gajate, ipotecate, sechestrate de la subiecţii impozabili (red/)) din Codul fiscal, în coloana respectivă se indică mențiunea „Taxare inversă”.
 
Lipsa mențiunii „Taxare inversă” în coloana respectivă nu exonerează subiecții impozabili specificați la art.94 lit.e) și lit.f) din Codul fiscal de obligația achitării TVA la buget aferent procurărilor respective.

 

Cu precizarea citată supra va di completat pct.11 subp. 19) din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118/2017 fiind propus de autoritate pentru consultări publice. Opiniile și comentariile sunt așteptate până la 13 iulie 2021 și pot fi expediate la adresa email: corina.alexa@mf.gov.md sau la numărul de telefon  022 26 27 92.

 

Autorii prconizează că noile prevederi vor intra în vigoare la data publicării, iar www.monitorul.fisc.md va reveni cu detalii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.