21
12 2018
864

Termenul de declarare voluntară, extins

În Monitorul Oficial de astăzi, 21 decembrie 2018, Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 669 din 12.12.2018 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 483 din 17.09.2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor. Astfel, documentul prevede transferarea cu trei luni, de la 1 noiembrie 2018 la 1 februarie 2019 pentru: • prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat a declarației prealabile cu privire la declararea voluntară (conform anexei nr. 2) pentru bunurile imobiliare/ mijloacele de transport, valorile mobiliare, cotele-părţi din întreprinderi și pentru diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare și a mijloacelor de transport. În același timp, se transferă cu o lună, de la 1 februarie la 1 martie 2019, termenul pentru: • prezentarea la SFS a notificării cu privire la declararea voluntară a bunurilor (conform anexei nr. 3), cu anexarea la originalul extrasului de cont (extraselor de cont) de la bancă care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare) respectiv/e, la sfârșitul zilei de 15 februarie 2019, a mijloacelor bănești declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară • înregistrarea contractelor de vânzare-cumpărare și dreptul juridic de proprietate asupra bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport, valorilor mobiliare, cotelor-părți din întreprinderi • achitarea la bugetul de stat, prin intermediul băncii, a taxei de declarare voluntară în mărime de 6 % din suma mijloacelor bănești declarate voluntar • prezentarea la Agenția Servicii Publice a copiei autentificate notarial a raportului de reevaluare a bunurilor, întocmit de un evaluator autorizat, pentru înregistrarea în registrele publice a modificării valorii bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport reevaluate; • perioada în care bunurile se consideră declarate voluntar • încheierea declarării voluntare a bunurilor. Totodată, contribuabilii vor avea două luni suplimentare (termenul a fost transferat de la 1 noiembrie 2018 la 1 februarie 2019) pentru prezentarea la SFS a declarației prealabile cu privire la declararea voluntară conform anexei nr. 2 pentru bunurile imobiliare/ mijloacele de transport, pentru valorile mobiliare, pentru cotele-părţi din întreprinderi și pentru diferenţele pozitive rezultate din reevaluarea bunurilor imobiliare și a mijloacelor de transport. Reamintim că în Monitorul Oficial din 30 noiembrie a fost publicată Legea cu privire la modificarea Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală, ce prevede majorarea cotei taxei pentru declararea voluntară a mijloacelor bănești achitată la bugetul de stat de către subiectul declarării de la 3% la la 6% din suma mijloacelor băneşti declarate voluntar.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.