18
02 2019
5754

Un nou formular urmează a fi prezentat până la 25 februarie

La 25 februarie expiră termenul stabilit pentru prezentarea informației cu privire la contractarea și/ sau rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal 2018 de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă). Amintim că urmează a fi declarate sumele ce depăşesc cumulativ 200 mii de lei și sunt reflectate în contabilitatea entității. Obligațiunea prezentării acestei informații este stabilită în scopul determinării venitului impozabil estimat din surse indirecte. În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat a completat Ordinul nr. 427 din 21 august 2018 cu anexa nr.11 – formularul informației ce urmează a fi prezentată. Formularul si modul de completare a dării de seamă. Conform Notei explicative privind modul de completare a formularului, în acesta vor fi reflectate operațiunile ce țin de împrumuturile acordate contribuabilului de către persoane fizice și va include toate mijloacele obținute în baza contractelor încheiate după 1 ianuarie 2018 și cele valabile la aceeași dată. Fiecărei operațiuni de intrare sau ieșire a mijloacelor bănești (începând cu soldul inițial, întrarea în numerar sau transfer, cesiunea sau preluarea datoriei și alte operațiuni) i se atribuie un cod, care va fi reflectat în formular. Darea de seamă urmează va fi prezentată în format xml. sau Excel.

4 comentariu

avatar
Какой смысл несёт за собой / в словосочетании" оформление/ возврат". Это «И» или все таки «ИЛИ»? Что нужно сдавать: если превышение оформление+ возврат свыше 200 тыс, или по отдельности оформление свыше 200 тыс, по отдепьности возврат свыше 200 тыс, неужели тяжело было написать слово в законе?
avatar
Добрый день. Нужно учитывать, что речь идет о косвенных методах оценки, поэтому нужно представлять все произведенные за отчетный период поступления/выплаты.
avatar
Есть два понимания субъекта, обязанного представить информацию:
1. Когда получение либо возврат займа в совокупности превышает лимит,
2. Когда получение совокупно с возвратом в совокупности превышает лимит.Так все таки по конкретнее какой из этих двух пониманий правильный?
avatar
Добрый день. Лучше чем положения НК на этот вопрос не ответит никто. В соответствии со ст.226(11) лит.i),«i) об оформлении/возврате займов в течение налогового года, отраженных в бухгалтерском учете предприятия, в совокупности превышающих сумму в 200 тысяч леев;» Доброго Вам дня.
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.