11
02 2019
8472

Unii angajatori nu vor prezenta IPC18?

Prin derogare de la lit. a) art. 5 din Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorii care în luna de gestiune nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați nu vor fi obligați să prezente darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna respectivă. Această normă se conține în proiectul legii cu privire la modificarea unor acte legislative, aprobat astăzi, 11 februarie 2019, de Guvern, prin angajarea răspunderii în fața Parlamentului. După cum a menționat ministrul Finanțelor, Ion Chicu, proiectul de lege are drept scop simplificarea raportării informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale către Serviciul Fiscal de Stat, beneficiar final al informației fiind Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină. Altă modificare prevede că angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, vor fi obligaţi să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, prezentată potrivit formei și modului aprobat de Ministerul Finanțelor, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. La moment, potrivit prevederilor Legii nr.489/1999, angajatorii sunt obligați să prezinte informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului, ordinului de acordare a concediului paternal, ordinului de eliberare din câmpul muncii, ceea ce este o povară administrativă majoră pe seama contribuabilului, în special pentru contribuabilii mari, care înregistrează frecvent modificarea raporturilor de muncă. Proiectul propune și unificarea informației ce ține de raporturile de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, eliminându-se, astfel, dublarea datelor prezentate de către angajatori, precum și diminuarea costurilor suportate atât de angajatori, cât și de organele responsabile pentru procesarea și administrarea informațiilor respective. Autorii au propus, întru asigurarea stabilirii corecte și în termen a drepturilor sociale și medicale ale cetățenilor, dar și prevenirea cazurilor de neprezentare sau prezentare neautentică a informației privind stabilirea drepturilor sociale și medicale, stabilirea sancțiunilor contravenționale pentru admiterea unor astfel de încălcări, similar sancțiunilor aferente dărilor de seamă fiscale (art. 3011 din Codul contravențional). Suplimentar, la aplicarea prevederilor art. 7 („Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale”) din Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, în sensul acestei Legi, în perioada de la 1 decembrie 2018 până la 1 iulie 2019, cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar este de 1100 lei. Acestă propunere se fundamentează pe raționamente financiare, deoarece bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019 a fost elaborat reieșind din acest indicator. Legea ce conține aceste modificări va intra în vigoare la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.