01
07 2019
2006

Utilizarea SIA SCITL va deveni obligatorie

Din 1 ianuarie 2020, perceptorii fiscali din cadrul primăriilor vor utiliza în mod obligatoriu Sistemul informațional automatizat “Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale” (în continuare SIA SCITL) în scopul organizării evidenței obligațiilor fiscale la impozitele și taxele locale aferente persoanelor fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător. Ministerul Finanțelor propune spre consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei. Documentul are drept scop îmbunătățirea administrării fiscale aferente calculării și colectării impozitelor și taxelor locale de către SCITL, în sarcina căruia se pune organizarea evidenței contribuabililor și a obligațiilor fiscale calculate la impozitele și taxele locale, inclusiv a restanțelor, virarea mijloacelor bănești încasate la bugetul unităților administrativ-teritoriale, aplicarea penalităților și amenzilor conform legislației fiscale. Conform notei informative la proiect, evidența obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor locale ținută în mod electronic va permite simplificarea şi automatizarea întregului proces şi va asigura verificarea plenitudinii calculării obligațiilor fiscale, aplicarea scutirilor, aplicarea reducerii în mărime de 15% la achitarea impozitului pe bunurile imobiliare până la data de 30 iunie a anului în curs, precum şi a majorării de întârziere şi va asigura vizualizarea restanței înregistrate în cazul obiectelor neevaluate. Totodată, organizarea electronică va conduce la facilitarea procesului de achitare a impozitelor și taxelor locale de către subiecții impunerii. Implementarea și utilizarea sistemului informațional automatizat va permite generarea şi procesarea avizelor de plată la impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar în mod electronic, iar în cazul depășirii termenului de plată, va fi posibilă calcularea automată în cadrul SIA SCITL a majorării de întârziere, precum și generarea încasărilor sumelor impozitelor și taxelor în mod electronic. Se preconizează ca prin intermediul SCITL să fie ținută nu doar evidenţa obligaţiilor fiscale aferente taxei de la posesorii de câini, taxei pentru parcaj şi taxei pentru salubrizare, dar și taxei pentru amenajarea teritoriului, percepută de la gospodăriile țărănești (de fermier) în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale. Proiectul propune și o prevedere generalizatoare despre faptul că, la încasarea plăților în baza avizului de plată, înscrierile în contul personal de efectuare a operațiunilor privind nașterea, modificarea şi stingerea obligaţiei fiscale se fac în ordine cronologică, redacția actuală prevăzând ordinea distribuirii sumei încasate de la contribuabil pentru stingerea obligațiilor respective. În același timp, documentul prevede abrogarea mai multor prevederi din Instrucţiunea privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, acestea fiind depășite. Serviciul Fiscal de Stat în comun cu Centrul de Tehnologii Informațional în Finanțe, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a proiectului, va asigura implementarea și lansarea în exploatare industrială a SIA SCITL.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.