29
05 2017
561

Veniturile AOAM în anul 2016 s-au majorat

Pe lângă Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 și Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016, în cadrul ședinței Guvernului din 24 mai curent a fost aprobat și Raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016.

Executarea fondurilor AOAM în anul 2016 a înregistrat la venituri 5 764 158,3 mii lei, ceea ce constituie 99,7% în raport cu prevederile anuale. Mai mult de jumătate din acumulările fondurilor AOAM – 3 251 446,0 mii lei sau 56,4% au constituit încasările proprii şi alte venituri, iar 2 512 712,3 mii lei sau 43,6% au însumat transferurile de la bugetul de stat. În comparaţie cu anul 2015, suma veniturilor acumulate în fondurile AOAM s-a majorat cu 701 211,8 mii lei sau cu 13,8%.

Conform Raportului, în anul 2016 acumulările din primele de AOAM în sumă fixă au constituit 87 183,7 mii lei și este cu 6 104,3 mii lei sau cu 6,5% mai puţin faţă de prevederile anuale. Diminuarea încasărilor s-a produs în legătură cu reducerea numărului persoanelor care au obligaţia să se asigure în mod individual.

La data de 31 decembrie 2016, numărul persoanelor asigurate în sistemul AOAM a constituit 2 575 586 persoane, din care 40 113 s-au asigurat în mod individual, prin achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

La cheltuieli, bugetul fondurilor de asistență medicală s-a executat în sumă de 5 673 446,2 mii lei, dintre care 98,2% au fost distribuiți fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente, care este și fondul de bază.

Anul 2016 s-a încheiat cu un sold bugetar în sumă de 90 712,1 mii lei. Comparativ cu începutul anului, soldurile mijloacelor băneşti în conturile fondurilor AOAM s-au majorat, iar la situaţia din 31 decembrie 2016 au constituit 243 856,9 mii lei.

Prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016, veniturile şi cheltuielile fondurilor AOAM au fost aprobate în sumă de 5 838 515,5 mii lei. Ulterior, în temeiul rectificărilor operate prin Legea nr.238 din 03.10.2016, suma veniturilor şi cheltuielilor fondurilor AOAM a fost micșorată şi aprobată în mărime de 5 779 298,2 mii lei, a menționat directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Dumitru Parfentiev.

Cât privește transferul de la bugetul de stat, pe parcursul anului de gestiune, pentru asigurarea medicală a categoriilor de persoane asigurate de Guvern, de la bugetul de stat au fost virate 2 369 185,0 mii lei. Concomitent, comparativ cu anul 2015 s-a înregistrat o creştere de 11,4% a transferurilor.

Raportul a fost audiat de Curtea de Conturi, urmând a fi completat cu două informații. În primul rând, este necesară completarea cu datele veniturilor calculate și restante aferente primelor de asigurări în medicină, conform informațiilor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat și, în al doilea rând, cu cheltuielile aferente activităților profilactice din fondul de bază, care au fost realizate de către asistența medicală primară și cea specializată, a mai precizat directorul Companiei.

Potrivit Raportului, în exerciţiul bugetar pentru anul 2016 mijloacele financiare acumulate în fondurile AOAM au fost direcţionate, în mod prioritar, pentru achitarea serviciilor medicale prevăzute în Programul unic al AOAM.

Raportul urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.