Servicii electronice

e-Cerere. Înregistrarea contractelor de locațiune

În conformitate cu prevederile art.901 alin. (34) din Codul fiscal (CF), subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) (în continuare – Locațiune) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat (SFS) indiferent de locul de domiciliu (reședință) al contribuabilului (locator/arendator) sau locul amplasării bunului imobil transmis în Locațiune. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în Locațiune după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget. În cazul neînregistrării contractului de Locaţiune şi neachitării impozitului din venitul obţinut, SFS va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 225 din CF. În aceiași ordine de idei, pct.3 din Recomandările metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin. (34) din CF, aprobate prin Ordinul SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018, prevede că persoanele fizice, care se conformează prevederilor alin.(34) art.901 din CF, urmează să depună la Direcțiile deservire fiscală Declarația-Cerere privind înregistrarea contractului de Locațiune a proprietății imobiliare cu prezentarea obligatorie a buletinului de identitate al locatorului/arendatorului și a copiei contractului ( în cazul în care este întocmit în scris contract de transmitere în Locațiune a proprietății imobiliare). Declarația-Cerere, după caz, poate fi depusă prin reprezentantul contribuabilului (locator/arendator), cu anexarea obligatorie a documentului care atestă împuternicirile reprezentantului, conform art. 244 din CF. Totodată, menționăm că, în cazul în care contractul de Locațiune a fost încheiat pe o perioadă mai îndelungată, însă, din anumite circumstanțe, locatorul/arendatorul intenționează să îl rezilieze până la termenul prevăzut în contract, acesta urmează să depună Declarația privind rezilierea contractului respectiv la orice subdiviziune a SFS. În acest sens, în cazul imposibilității deplasării contribuabilului la SFS pentru a depune Declarația-Cerere privind înregistrarea sau rezilierea contractului, acesta are posibilitatea să le depună eletronic prin intermediul portalului SIA „e-Cerere”, modulul „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”, dacă dispune de cheie electronică, parcurgând următorii pași: servicii. fisc.md / persoane fizice / “e-Cerere” / Autentificare semnătură electronică/ “e-Cerere”/ Alte module/ Cerere de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice. Pentru informații suplimentare cu referire la obținerea cheii electronice puteți contacta Centrul unic de apel al SFS la telеfonul 0 8000 1525 (apel gratuit).

author icon

Alina Vragaleva-Platița

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

9424 vizualizări

Data publicării:

05 Iunie /2019 08:18

Domeniu:

Noutăți | Servicii electronice | Administrare fiscală | Impozitul pe venit

Etichete:

Servicii electronice fiscale | locatiune | bunuri imobiliare | înregistrarea | SFS | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon