Servicii electronice

Î.S. „Fiscservinform” – partener de încredere în utilizarea serviciilor electronice

Instruirea continuă și dezvoltarea profesională este o parte importantă și necesară din activitatea oricărui om indiferent de domeniul în care activează. Procesul de autoinstruire este indispensabil în condițiile în care lumea informațională evoluează cu pași rapizi, iar pentru a ține piept acestor schimbări, trebuie să lucrăm permanent asupra personalității noastre. În Republica Moldova serviciile de instruire și calificare profesională capătă tot mai mult teren în rândul cetățenilor. În acest sens Centrul de instruire al Î.S. „Fiscservinform” s-a angajat să familiarizeze contribuabilii cu ultimele tendințe din domeniul serviciilor fiscale electronice, organizând cursuri de instruire. Șeful Direcției planificare și audit intern din cadrul Î.S. „Fiscservinform” dna Rodica Musteaţa-Staci a menționat: „Ideea de a organiza cursuri de instruire privind „Serviciile fiscale electronice” a pornit de la necesitatea de a susține contribuabili în procesul de raportare, de a-i motiva să rămână responsabili în realizarea atribuțiilor față de autoritățile publice. În plan general, misiunea formatorilor cursurilor constă în prezentarea și informarea publicului privind avantajele și metodele simple, dar foarte eficiente în utilizarea serviciilor electronice. Astfel, încât raportarea și prezentarea declarațiilor către instituțiile publice să devină o activitate plăcută și ușoară. Totodată, varietatea tematicilor abordate în cadrul cursurilor de instruire desfășurate de către Î.S. „Fiscservinform” au impact direct asupra implementării programului lansat de Serviciul Fiscal de Stat, privind promovarea conformării fiscale voluntare.” Pentru contribuabilii care vor să beneficieze de o pregătire şi o susținere adecvată în traseul lor profesional, Centrul de instruire din cadrul întreprinderii și-a lărgit spectrul de servicii prestate, reieșind din necesitățile contribuabililor și așteptările tinerei generații, astfel încât acestea să fie cât mai actuale, diverse și utile. În acest sens de la începutul anului curent au fost incluse în programul de instruire tematici, precum:
  • Ghișeul unic de raportare electronică – platformă care oferă posibilitatea de a raporta electronic și centralizat către mai multe instituții publice;
  • Modul de completare a Formei IPC18 – Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate;
  • Avantajele modulului „Contul Unic” din cadrul sistemului „Contul curent al contribuabilului”– care permite accesarea on-line a informațiilor despre obligațiile fiscale şi verificarea statutului curent al tuturor restanțelor la bugetul public național;
  • Declarația electronică pentru persoane fizice - aplicația care oferă posibilitatea cetățenilor de a completa și prezenta declarațiile utilizând dispozitivele mobile (smartphone, tablete):
Trebuie să menționăm că formatorii Centrului de instruire acordă o atenție deosebită desfășurării cursurilor sub forma a 30% teorie și 70% practică, raport stabilit de practica didactică internațională pentru asimilarea cât mai bună a unui curs similar. În rezultat, contribuabilii își reduc esențial eforturile și resursele implicate în procesul de raportare, sporind eficacitatea activității prin consolidarea aptitudinilor în exploatarea acestor servicii. Totodată, la finele cursului participanților li se acordă un certificat de participare însoțit de manualul utilizatorului „Servicii fiscale electronice” pe care îl pot răsfoi la prima necesitate. De asemenea, despre impactul și calitatea serviciilor de instruire vorbesc datele statistice înregistrate pe parcursul anului 2017, perioadă în care au fost desfășurate circa 70 de cursuri cu participarea a peste 700 de contribuabili. Un element important pentru Centrul de instruire și calificare profesională este gradul de satisfacție a clienților, care a atins cote maxime constituind 97,88 %, ceea ce demonstrează că întreprinderea asigură prestarea serviciilor de instruire calitative, orientate la cerințele și doleanțele clienților. Investiți eficient în timpul Dumneavoastră, pentru ca activitatea pe care o desfășurați să devină mai eficientă și mai productivă. Pentru informații suplimentare, înscrieri sau programări sunați la numerele de telefon 022 822 032 / 068 669 942 sau vizitați pagina oficială www.cursuri.fsi.md.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1752 vizualizări

Data publicării:

25 Aprilie /2018 09:44

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Servicii electronice

Etichete:

Fiscservinform | SFS | Rodica Musteaţa | curs de instruiere | centrul de asistenta | investiţii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon