Availables
services

For the command select the service you want from the category

monitorul fiscal FISC.md No.3 (80)

April 2023

Print version:

210.00 MDL

Electronic version:

is only for subscribers

Tags:

Taxe locale

|

impozit pe venit

În ediția 3(80) puteți consulta următoarele articole:

  • Impozitarea veniturilor nerezidenților de la transmiterea în arendă/subarendă, din locaţiunea, sublocaţiunea, superficia sau uzufructul proprietăţii aflate pe teritoriul RM;
  • Категории учреждений, освобожденных законодателем от уплаты налога на недвижимое имущество
  • Можно ли оказывать услуги автомойки на основе предпринимательского патента?
  • Încălcarea legislației concurențiale: sancțiunile aplicate

 

 

The contents of the magazine
icon Valoarea tichetelor de masă acordate angajaților: consecințe fiscale și reflectarea acestora în Declarația forma IPC21. Studiu de caz
icon Regimul fiscal aferent ajutoarelor (bunuri materiale și vouchere) oferite de către ONG nerezidenților
icon Impozitarea plăților acordate nerezidenților pentru prestarea serviciilor
icon Reflectarea în Declarația forma IPC21 a plăților acordate în folosul nerezidenților pentru prestarea serviciilor în baza contractelor cu caracter civil
icon Obligațiile fiscale aferente depunerii Declarației privind impozitul pe venit (Formularul CET18)
icon Plățile de stimulare achitate angajaților de către rezidentul parcului IT. Regimul fiscal
icon Impozitarea plăților salariale achitate persoanei fizice nerezidente de către rezidentul parcului IT
icon Documentarea faptelor de încasare a onorariilor de către executorul judecătoresc
icon Subvenționarea locurilor de muncă: poate angajatorul pretinde la mai multe subvenții pe aceeași persoană angajată?
icon Reorganizarea agentului economic prin dezmembrare: valoarea de ieșire a mijloacelor fixe
icon Исчисление сбора за пользование дорогами автомобилями, зарегистрированными в РМ в случае, когда объект налогообложения перестал существовать в течение налогового периода
icon Возмещение собственником недвижимого имущества, расположенного на территории рынка, расходов администратора рынка, понесенных в связи с уплатой рыночного сбора
icon Категории учреждений, освобожденных законодателем от уплаты налога на недвижимое имущество
icon О праве органов местного публичного управления устанавливать сбор на санитарную очистку
icon Обязательства по сбору за пользование дорогами автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров в случае его передачи физлицом-собственником в пользование юрлицу
icon Сбор за рекламные устройства при размещении на фасаде магазина обязательной информации
New
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon