Știri

Facilități pentru creșterea salarială în sectorul real

Instituirea mecanismului automatizat de subvenționare a creșterii salariale drept măsură de suport pentru contracararea erodării venitului salarial și al acoperirii sociale ale angajaților din sectorul real al economiei este scopul proiectului de lege elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care  a fost inclus pe ordinea de zi a ultimei ședințe a secretarilor de stat și urmează a fi înaintat pentru consultări publice.

 

Autorii documentului consideră că, în contextul în care statul continuă să vină cu suport pentru bugetari, pentru atenuarea impactului erodării salariului real al acestora, este imperioasă efectuarea unor eforturi similare și pentru angajații din sectorul privat. Pe lângă faptul că proiectul prevede eradicarea costului fiscal aferent majorării salariale, aceasta va diminua atractivitatea muncii subdeclarate.

 

Conform proiectului, subiecți ai măsurii de stimulare a creșterii veniturilor salariaților și combaterea fenomenului muncii subdeclarat vor putea fi categoriile de plătitori și de asigurați specificați la pct.1.1., 1.2., 1.3., și 1.5. din anexa nr.1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, cu excepția angajaților și angajatorilor instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, precum și instituțiile medico-sanitare.

 

Totodată, se propune de a prevedea expres că nu vor fi subiecți ai măsurii persoanele asigurate în cadrul sistemului public de asigurări sociale care dețin funcția de manager-șef, contabil-șef sau de locțiitori ai acestora;  au o vechime în muncă în cadrul companiei mai mică de 12 luni; sunt angajați în cadrul companiei pe fracțiune de normă.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, mecanismul va prevedea rambursarea, în proporție de 100%, a contribuției angajatorului la BASS aferent majorării salariale operate. Totodată, prin derogare de la prevederile art. 20. alin.(1) din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, angajatul va fi scutit de la plata contribuției la FAOAM aferentă majorării salariale. Perioada, pentru care se propune a fi aplicate măsurile propuse, este de 2 ani (2023-2024).

 

Pentru a beneficia de facilitate, angajatorul, conform proiectului, urmează să opereze o majorare a salariului angajatului cu minimum 50% raportat la baza de calcul și să solicite participarea la măsură la completarea Dării de seamă IPC21. Totodată, pe durata de implementare a măsurii, venitul salarial al angajatului nu va putea fi diminuat sub nivelul venitului din momentul aplicării. Eligibilitatea solicitantului va fi verificată lunar, prin validarea satisfacerii criteriilor de calificare, prin intermediul Dării de seamă IPC21. În situația în care remunerația salarială va descrește, angajatorului nu i se va mai rambursa contravaloarea contribuției sale la BASS, iar angajatului i se va deduce, în cuantum deplin, contribuția la FAOAM.

 

În cazul unor majorări ulterioare, peste nivelul de 50% în raport cu baza de calcul, facilitățile enumerate supra se vor aplica pentru întregul cuantum al majorării până la finele termenului de implementare a măsurii. Pe toată perioada măsurii, baza de calcul și comparație a majorării va rămâne aceeași, indiferent de cuantumul și numărul majorărilor salariale ulterioare.

 

Potrivit proiectului, angajatorul va putea beneficia de respectivele facilități o singură dată pentru fiecare angajat. Salariatul va putea fi subiect al măsurii repetat, doar în cadrul unui alt angajator.

 

Modalitatea de aplicare a facilității prevede că, după operarea majorării salariale și solicitarea participării la măsură, angajatorul va calcula și va achita în cuantum deplin contribuția sa la BASS. Totodată, prin derogare de la art. 6. și art. 12 ale Legii nr. 1593/2002, angajatorii salariaților subiecți ai măsurii vor calcula și vor aplica contribuția procentuală deplină la primele de asigurare obligatorie de asistență medicală doar pentru remunerația stabilită conform formulei de determinare a bazei de calcul, iar pentru diferența salarială angajatorul nu va calcula și deduce primele.

 

După achitarea în cuantum deplin a contribuției la BASS și confirmarea criteriilor de eligibilitate a solicitantului, până la data de 25 a lunii următoare celei de depunere a declarației IPC21, agentului economic i se va rambursa din bugetul de stat contravaloarea contribuției aferentă majorării salariale operate.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

1089 vizualizări

Data publicării:

07 Noiembrie /2022 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

cresterea salariilor | facilitate fiscala | proiect de lege

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon