Știri

FAOAM: primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în anul 2023

Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense care se reține de către angajator de la persoanele angajate va fi menținută în mărime de 9,0% și în anul viitor. Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2023 a fost aprobat în prima lectură în ședința plenară de astăzi, 12 decembrie.

 

Astfel, fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2023 se aprobă la venituri și la cheltuieli în sumă de 14138595,7 mii lei, în creștere cu 15,1% față de volumul aprobat pentru anul curent. Se estimează că, ponderea veniturilor proprii în FAOAM vor constitui 51,6% din suma totală, iar 48,4% vor fi transferuri din bugetul de stat.

 

Cea mai mare contribuție la formarea veniturilor FAOAM o vor avea primele de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajați. Totodată, se estimează că, din contul altor venituri (cota din impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor IT, donații, dobânzi, amenzi, sancțiuni și alte încasări) vor fi încasate 144,5 mil. lei sau cu 46,7% mai mult decât în anul 2022.

 

PAM în sumă fixă pentru persoanele care se asigură în mod individual (conform anexei nr. 2 din Legea nr.1593/2022 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medical) va fi stabilită în mărime de 12636 de lei. Totuși, se vor aplica în continuare reducerile în cazul achitării primei până la 31 martie 2023.

 

Astfel, pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, PAM în sumă fixă se stabilește în cuantum de 1014 lei.

 

Pentru persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, prima va constitui 1622 lei.

 

Pentru fondatorii de întreprinderi individuale, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și alți cetățeni care nu sunt angajați și nu sunt asigurați de Guvern este stabilită prima de asigurare în mărime de 2028 lei.

 

Totodată, mediatorii, notarii, avocații, executorii judecătorești, experții judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreții, traducătorii și administratorii autorizați, indiferent de forma juridică de organizare a activității, neangajați, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege, persoanele neangajate care exercită independent profesia de medic de familie vor achita prima de asigurare în cuantum de 4056 lei.

 

Cele mai multe cheltuieli din FAOAM (circa 99,6%) se preconizează la Fondul pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice, care este fondul de bază. Totodată, este prevăzută majorarea cu 19,5% a cheltuielilor pentru asistența medicală primară, cu 24,1% – pentru asistența medicală specializată de ambulator, cu 13,5% – pentru îngrijirile medicale comunitare și la domiciliu, cu 2,3% – pentru asistența medicală urgentă prespitalicească și cu 12% – pentru asistența medicală spitalicească, iar pentru serviciile medicale de înaltă performanță cu – 13,1%. În același timp, se planifică alocarea a circa 60,2 mil. lei în scopul extinderii listei medicamentelor compensate și a 9,33 mil lei – pentru extinderea listei denumirilor dispozitivelor medicale.

 

Documentul urmează a fi aprobat în lectura a doua.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Parlamentul Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1613 vizualizări

Data publicării:

12 Decembrie /2022 13:53

Catalogul tematic

Asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Noutăți

Etichete:

FAOAM | proiect de lege | prime de asigurare obligatorii | asigurare medicala

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon