Știri

Guvernul a susținut revizuirea Legii privind executorii judecătorești

Executorul judecătoresc nu va putea întocmi acte și efectua acțiuni procedurale de executare în privința sa, a soţului său, rudelor sale până la gradul al II-lea inclusiv, al afinilor săi până la gradul al II-lea inclusiv, al persoanelor aflate sub tutela/curatela sa ori a soţului său, al angajatului său, al executorului judecătoresc stagiar în biroul său sau al executorului judecătoresc cu care este asociat cît și în privința persoanei juridice în care el, soţul său ori rudele sale de gradul al II-lea inclusiv, deţin peste 10% din capitalul social.

 

În cadrul ședinței din 26 septembrie anul curent Guvernul a aprobat proiectul modificărilor la Legea nr. 113/2010 privind executorii judecătorești, elaborat în scopul ajustării legislației ce guvernează profesiile juridice cărora le-au fost delegate unele atribuții ale puterii publice și a căror funcționalitate/bună-guvernanță este de o importanță majoră pentru stat.

 

Proiectul intervine în prevederile existente în partea care se referă la admiterea la stagiul profesional și în profesia de executor judecătoresc, fiind determinat că admiterea la stagiul profesional și în profesie se face în baza unui examen de admitere, anterior intervenției fiind menționat concursul. Prin această intervenție se aliniază procedura de accedere la stagiul profesional și în profesie procedurilor existente și în cazul altor profesii juridice.

 

Se propune completarea Legii nr. 113/2010 cu un articol nou privind înregistrarea formelor de organizare a activității executorilor judecătorești (biroul individual sau biroul asociat al executorilor judecătorești), prin enumerarea expresă a actelor necesare pentru înregistrare, a procedurii de schimbare a sediului biroului, precum și a procedurii de radiere a biroului individual sau biroului asociat al executorilor judecătorești.

 

În condițiile aprobării modificărilor în redacția propusă de către autori, Legea nr. 113/2010 va prevedea obligația remiterii de către executor a rapoartelor financiar-contabile în adresa Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești în termen de 5 zile de la data întocmirii lor. Totodată se propune o redacție nouă a art. 33 din legea menționată, care va detalia procedura de control a activității executorului judecătoresc, prin prezentarea unor drepturi ale membrilor grupului de control și a unor obligații corelative a executorului și a instituțiilor financiar-bancare de oferire a informației necesare pentru realizarea eficientă a activității grupului de control.

 

În același timp, se prevede includerea unei prevederi importante care va stabili că informația din declaraţia de venit şi/sau despre rulajul mijloacelor băneşti în contul de onorariu va putea fi solicitată de organul profesional doar în scopul verificării corectitudinii încasării acestuia și achitării contribuţiilor obligatorii.

 

Modificările au fost publicate în Monitorul Oficial de astăzi, 27 septembrie (Hotărârea Guvernului nr. 712 din 26 septembrie).

 

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

451 vizualizări

Data publicării:

27 Septembrie /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

executor judecătoresc

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon