Știri

Guvernul s-a expus asupra amendamentelor la proiectul politicii bugetar-fiscale 2023

În cadrul ședinței de astăzi, 21 decembrie, Cabinetul de miniștri a aprobat avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr.446 din 8 decembrie 2022). Ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, a anunțat că, că per total, au fost înaintate 107 amendamente de ordin tehnico-juridic și redacțional, din care au fost acceptate 62, și 70 de propuneri ce țin de domeniul fiscal, din care 29 au fost susținute de Executiv.

 

Astfel, a fost acceptată introducerea prețurilor de referință la comercializarea țigaretelor și a țigaretelor din foi de tutun; menținerea mecanismului de impozitare a persoanelor fizice la nivelul de 12%, renunțându-se treapta de impozitare de 18%; introducerea unui nou regim fiscal pentru persoanele care desfășoară activități în domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase; aplicarea scutirii de TVA la serviciile poștale; acordarea autorităților publice locale a dreptului de stabilire a cotelor concrete a impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar.

 

Ministrul Finanțelor a mai comunicat că, au fost acceptate propuneri de modificare a Legii salarizării nr. 270/2018, care prevăd majorarea clasei de salarizare pentru angajații cu statut special atribuit în domeniul medical din cadrul Administrației naționale a penitenciarelor, agenților guvernamentali etc.

 

Guvernul nu a acceptat propunerea ce ține de completarea art.15 din CF cu lit. b1) - impozitarea veniturilor instituțiilor financiare și nebancare pe parcursul perioadei 2023-2025 în mărimea de 18%, deoarece amendamentul urmărește stabilirea unor derogări de la regula generală, impactând o anumită categorie de subiecți de drept, ceea ce atrage după sine încălcarea prevederilor art.6 alin.(8) lit.c) din CF – încălcarea principiului echității fiscale, care prevede tratarea egală a persoanelor fizice şi juridice care activează în condiții similare în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale.

 

Amendamentul care vizează suplinirea Codului fiscal cu art.1016  (mecanismul de restituire a TVA aferentă procurărilor de mărfuri și servicii (excluderea condițiilor de acordare restituirii TVA; restituirea integrală la contul de decontare al persoanei juridice a sumei TVA care a fost acumulată în cont mai mult de 3 ani; micșorarea termenului de procesare și restituire a TVA cu 15 zile și micșorarea termenului de efectuare a actului de control și emiterea deciziei de către SFS cu 30 de zile), de asemenea nu a fost acceptat de Executiv.

 

Respectiv, se are în vedere menținerea competențelor Cabinetului de miniștri de a desfășura condițiile și criteriile de acordare a restituirii de TVA aferent achizițiilor efectuate din 1 ianuarie 2023, aprobate prin hotărâre de Guvern. Suplimentar, în aviz se menționează că propunerea ce vizează restituirea sumei TVA care a fost acumulată în cont mai mult de 3 ani condiționează un impact bugetar neacoperit. Totodată, în partea ce vizează reducerea termenilor de desfășurare a controlului fiscal și a termenilor de restituire a sumelor TVA, a fost declarant că acesta nu poate fi susținută în contextul în care afectează desfășurarea conformă a administrării fiscale de către Serviciul Fiscal de Stat.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1111 vizualizări

Data publicării:

21 Decembrie /2022 13:21

Catalogul tematic

Noutăți | Politica bugetar-fiscală

Etichete:

Guvernul Republicii Moldova | aviz | Aprobarea politicii bugetar fiscale

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon