Știri

Inspecția Financiară va fi reorganizată

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern, inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor generali de stat, care prevede reorganizarea prin transformare a Inspecției Financiare (din subordinea Ministerului Finanțelor), în Inspectoratul Control Financiar de Stat (ICFS).

 

Reorganizarea propusă are drept obiectiv crearea unui cadru normativ, care va îmbunătăți și eficientiza funcționalitatea controlului financiar al Ministerului Finanțelor, precum și gestionarea finanțelor și a patrimoniului public, asigurând un management performant prin crearea condițiilor de respectare, de către persoanele cu funcții de răspundere, a reglementărilor în vigoare.

 

Conform proiectului, inspectoratul va fi organizat și va funcționa ca autoritate administrativă din subordinea MF, specializată în supraveghere bugetară și inspectare financiară și va dispune de autonomie decizională în chestiunile ce țin de realizarea propriei misiuni care constă în asigurarea eficienței finanțelor publice prin exercitarea, conform principiilor fundamentale, a supravegherii și controlului bugetar asupra proceselor de gestionare a resurselor BPN și patrimoniului public.

 

În condițiile aprobării Regulamentului în redacția propusă, supravegherea bugetară va reprezenta un complex de activități de analiză, cercetare, explicare, statistică și prognoză, cu scopul de a obține informații utile pentru creșterea eficienței și performanței finanțelor publice pe dimensiunea de planificare, gestionare și executare a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și bugetelor locale. În partea ce ține de bugetele locale supravegherea bugetară se va limita la cheltuielile a căror finanțare se realizează de la bugetul de stat.

 

ICFS, în vederea realizării misiunii sale, va efectua inspectarea financiară a operațiunilor și a tranzacțiilor economico-financiare privind gestionarea și utilizarea mijloacelor financiare publice, administrarea patrimoniului public și utilizarea surselor financiare obținute din bugetul public național, în vederea stabilirii corespunderii acestora cu prevederile actelor normative în vigoare. Totodată, inspectoratul va putea constata prejudiciile/iregularitățile la entitățile supuse inspectării financiare; exercita funcția de controlor național al fondurilor europene și exercita funcția de coordonare antifraudă.

 

Se propune ca ICFS să fie în drept de a efectua inspectări financiare la autoritățile/instituțiile bugetare; autoritățile/instituțiile publice la autogestiune și autoritățile bugetare independente; întreprinderile de stat/municipale, societățile comerciale în al căror capital social statul deține o cotă-parte de cel puțin 25%; alte persoane fizice și juridice (pe aspecte ale gestionării și utilizării resurselor financiare și ale administrării patrimoniului public); beneficiarii desemnări procentuale din impozitul pe venit.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

1172 vizualizări

Data publicării:

06 Septembrie /2023 07:58

Catalogul tematic

Noutăți | Control de stat

Etichete:

control | inspectare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon