Știri

Legea privind achizițiile publice sectoriale va fi modificată

În cazul contractelor de achiziții publice care acoperă mai multe activități, entitățile contractante vor putea alege să atribuie contracte distincte pentru fiecare activitate în parte sau să atribuie un singur contract. Totodată, în cazul în care entitatea contractantă alege să atribuie contracte distincte, decizia cu privire la regimul juridic care se aplică fiecăruia dintre aceste contracte distincte se ia în funcție de caracteristicile fiecărei activități.

                                                

În cadrul ședinței de astăzi, 6 august, cabinetul de miniștri a aprobat modificări la Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

 

Totodată, legea va reglementa mai detaliat și achizițiile mixte care includ aceiași activitate. Astfel, contractele care au ca obiect atât achiziții reglementate de Legea nr. 74/2020, cât și achiziții reglementate de alte acte normative, iar diferitele părți ale contractului se pot separa obiectiv, entitatea contractantă la fel va avea dreptul să aleagă între a atribui contracte distincte pentru părți separate sau a atribui un singur contract. În cazul în care entitatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părțile separate, decizia cu privire la regimul juridic care se aplică fiecăruia dintre aceste contracte distincte se ia în funcție de caracteristicile fiecărei părți avute în vedere. În cazul în care entitatea contractantă alege să atribuie un singur contract, atribuirea contractului mixt se realizează conform dispozițiilor legii, indiferent de valoarea părților care, dacă ar fi incluse în contracte separate, ar fi supuse unui alt act normativ și indiferent de actul normativ care s-ar aplica părților respective.

 

De asemenea, proiectul prevede că entității contractante i se poate oferi dreptul de a solicita operatorilor economici să furnizeze un raport de încercare/testare sau un certificat emis de un organism recunoscut, după caz, cum ar fi, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție, drept mijloc de probă care să ateste conformitatea cu cerințele sau criteriile stabilite în specificațiile tehnice, în criteriile de atribuire sau în condițiile de executare a contractului. În cazul în care entitățile contractante solicită prezentarea unor certificate întocmite de un organism recunoscut de evaluare a conformității, acestea acceptă și certificatele emise de alte organisme echivalente de evaluare a conformității.

 

Entitatea contractantă ar putea avea obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. În același timp, proiectul prevede că în cazul lipsei pe piața internă din Republica Moldova a bunurilor, serviciilor și lucrărilor, entitatea contractantă după publicarea anunțului de participare, va transmite anunțul respectiv la cel puțin 3 producători localizați cel mai aproape de RM.

 

De asemenea, se mai propune ca pentru contractele de achiziții de servicii și lucrări, precum și pentru cele de achiziții de bunuri care implică și servicii sau lucrări de amplasare și de instalare, entitățile contractante vor putea impune ca anumite sarcini critice să fie efectuate direct de către ofertant sau în cazul unei oferte depuse de o asociație de operatori, de către un participant din cadrul acestei asociații.

 

Conform modificărilor, Guvernul, o dată la doi ani, va evalua necesitatea ajustării pragurilor stabilite de Legea nr. 74/2020 și, după caz, va solicita Parlamentului revizuirea lor. Pragurile valorice nu vor putea depăși, totuși, pragurile fixate în Acordul privind achizițiile publice al Organizației Mondiale a Comerțului

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

624 vizualizări

Data publicării:

07 Septembrie /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Achiziție publică

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon