Tichete de masă

Numărul tichetelor de masă pentru salariații ce lucrează în ture

Modalitatea de calcul pentru determinarea numărului tichetelor de masă ce urmează a fi acordate salariaților ce lucrează în ture este prevăzută atât în Legea nr. 166/2017 cât și în Hotărârea Guvernului nr. 227/2018. Apare întrebarea care dintre acestea se vor aplica? Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr.166, valoarea totală a tichetelor de masă pe suport electronic transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul zilelor lucrate efectiv de acesta pe parcursul lunii precedente, înmulțit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului. Art. 2 din Lege definește zi lucrătoare ca fiind zi în care durata normală a timpului de muncă constituie, în baza contractului de muncă încheiat între salariat și angajator, nu mai puțin de 4 ore. Totodată, valoarea nominală deductibilă în scopuri fiscale a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie cuprinsă între 35 și 45 de lei (art. 4 alin. (1) din Lege). În partea ce ține de calculul valorii totale la acordarea tichetelor de masă pe suport electronic salariatului ce desfășoară munca în schimburi, comunicăm că se constată o neconcordanță între prevederile art. 5 alin. (4) din Lege și pct. 12 din Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 12 martie 2018. Astfel, conform art. 5 alin. (4) din Legea nr. 166, numărul total al tichetelor de masă pe suport de hârtie acordate pe parcursul lunii salariatului ce desfăşoară munca în schimburi trebuie să fie egal cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărţit la opt. În cazul tichetelor de masă pe suport electronic, valoarea totală transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărţit la opt, înmulţit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului. Rezultatul se aproximează, conform regulilor matematice, până la un semn după virgulă. Admitem cazul că salariatul X pe parcursul lunii precedente a lucrat 155 de ore, și angajatorul acestuia acordă tichete de masă în valoare nominală de 45 de lei. Respectiv, valoarea totală a tichetelor de masă pe suport electronic care urmează a fi transferată pe cardul de plată al salariatului se va calcula conform formulei expuse la art. 5 alin. (4) din Legea 166/2017: a) 155 ore : 8 ore = 19,38 zile , respectiv, 19,38 tichete de masă pe suport electronic; b) 19,38 tichete de masă pe suport electronic x 45 lei = 872,1 lei, valoarea totală a tichetelor de masă pe suport electronic care urmează a fi transferată pe cardul de plată al salariatului. Însă, conform formulei expuse în pct. 12 din HG nr. 227/2018, pentru persoanele care lucrează în ture, numărul total al tichetelor de masă pe suport de hârtie acordate pe parcursul lunii trebuie să fie egal cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărţit la opt, rotunjit la număr întreg conform regulilor matematice, iar în cazul tichetelor de masă pe suport electronic valoarea totală transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărţit la opt, rotunjit la număr întreg conform regulilor matematice şi înmulţit cu valoarea nominală a tichetului acordat salariatului. Astfel, conform formulei expuse în pct. 12 din HG, similar exemplului de mai sus, calculul se va efectua în felul următor: a) 155 ore : 8 ore = 19,375 zile , respectiv 19 tichete de masă pe suport electronic; b) 19 tichete de masă pe suport electronic x 45 lei = 855 lei, valoarea totală a tichetelor de masă pe suport electronic care urmează a fi transferată pe cardul de plată al salariatului. În acest context, se va aplica ierarhia actelor legislative. În sensul art. 6 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, se vor aplica normele prevăzute de Legea 166/2017, acestea fiind superioare normelor prevăzute de Regulamentul aprobat prin HG nr. 227/2018. Respectiv, valoarea totală a tichetelor de masă pe suport electronic care va fi transferată pe cardul de plată al salariatului constituie 872,1 lei.
author icon

Victor Sîrbu

author icon

Sandra Dolghii

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2326 vizualizări

Data publicării:

19 Aprilie /2019 14:10

Catalogul tematic

Noutăți | Deduceri fiscale

Etichete:

tichet de masa | angajat | angajator | lucru | schimb

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon