Tichete de masă

Tichete de masă în funcție de numărul orelor lucrate

În cazul în care angajatul lucrează în tură și numărul de ore lucrate în luna precedentă este mai mare decât durata normală a timpului de muncă stabilită de Codul muncii, ce număr de tichete de masă va oferi angajatorul? Legea nr. 166/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 227/2018 nu stabilesc restricții la numărul de ore lucrate de salariat. Astfel, conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 166/2017 și prevederilor HG nr. 227/2018, angajatorul nu este în drept să acorde tichete de masă salariatului în număr mai mare decât zilele lucrate de acesta efectiv în luna precedentă. Prin urmare, în cazul în care un salariat în luna precedentă a activat în schimburi, acumulând un număr total de 210 ore și angajatorul acordă tichete de masă cu valoare nominală de 45 de lei, calculul va fi efectuat conform următoarei formule: a) 210 ore : 8 ore = 26,25 zile, respectiv 26,25 tichete de masă pe suport electronic; b) 26,25 tichete de masă pe suport electronic x 45 lei = 1181,25 lei este valoarea totală a tichetelor de masă pe suport electronic, care urmează a fi transferată pe cardul de plată al salariatului. Important: Conform art. 95 alin. (1) și alin. (2) din Codul muncii, timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul, în conformitate cu regulamentul intern al unității, cu contractul individual și cu cel colectiv de muncă, îl folosește pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă. Durata normală a timpului de muncă al salariaților din unități nu poate depăși 40 de ore pe săptămână. Art. 100 din Codul muncii stabilește durata zilnică a timpului de muncă pe diferite criterii, iar pct.7 prevede că angajatorul poate stabili, cu acordul scris al salariatului, programe individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă, dacă această posibilitate este prevăzută de regulamentul intern al unităţii sau de contractul colectiv ori de cel individual de muncă. De asemenea, nu pot fi admise încălcări ale prevederilor art. 101 din Codul muncii, care stipulează expres regularitatea muncii în schimburi. Astfel, munca în schimburi, adică lucrul în 2, 3 sau 4 schimburi se aplică în cazurile în care durata procesului de producție depășește durata admisă a zilei de muncă, precum și în scopul utilizării mai eficiente a utilajului, sporirii volumului de producție sau de servicii. În condițiile muncii în schimburi, fiecare grup de salariați prestează munca în limitele programului stabilit, acesta fiind aprobat de angajator după consultarea reprezentanților salariaților, ținând-se cont de specificul muncii. Munca în decursul a două schimburi succesive este interzisă. Programul muncii în schimburi se aduce la cunoștința salariaților cu cel puțin o lună înainte de punerea lui în aplicare. Durata întreruperii în muncă între schimburi nu poate fi mai mică decât durata dublă a timpului de muncă din schimbul precedent (inclusiv pauza pentru masă). Astfel, Legea nr. 166/2017 și HG nr. 227/2018 nu prevăd norme ce restricționează numărul de ore lucrate de salariat în decursul unei luni, ci doar restricționează numărul de tichete acordate salariatului. Concomitent, angajatorul este obligat să respecte legislația în vigoare, inclusiv și prevederile Codului muncii și restricțiile stabilite în acesta.
author icon

Victor Sîrbu

author icon

Sandra Dolghii

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3736 vizualizări

Data publicării:

22 Aprilie /2019 09:00

Catalogul tematic

Noutăți | Deduceri fiscale

Etichete:

tichet de masa | valoare | Codul muncii | schimb | angajat | angajator | salariat

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon