Monitorul SFS

100 de zile cu sloganul „Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului”

Stimaţi contribuabili, O perioadă de 100 de zile este prea puţin pentru a schimba radical lucrurile în bine, dar urmare a noilor metodici şi abordări, schimbările în bine în activitatea SFS se regăsesc în trendul ascendent al acumulării de venituri la Buget, fiind remarcate şi de către agenţii economici. În perioada de 100 de zile au fost lansate acţiuni care au ca scop eliminarea lacunelor existente în legislaţia fiscală, reducerea costurilor suportate de contribuabili pentru calcularea şi achitarea impozitelor etc. S-a revăzut sistemul existent de aplicare a sancţiunilor, aducînd mărimea acestora în raport cu gravitatea încălcării fiscale. Este de menţionat că există mai multe carenţe, inclusiv în legislaţia fiscală, care lasă loc de interpretare şi de eschivare de la plata impozitelor şi taxelor. În cadrul întrevederilor cu partenerii de dezvoltare – Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare (SIDA), USAID/ Programul BRITE etc., - a fost abordat acest subiect şi ei s-au arătat interesaţi de promovarea şi implementarea reformelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, care vor contribui, inclusiv, la îmbunătăţirea cadrului legal. IFPS se conduce astăzi în activitatea sa de sloganul „Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”, ceea ce presupune că accentele se pun pe metode de educare şi instruire atît a cetăţenilor, cît şi a colaboratorilor fiscali. Experienţa ne demonstrează că înăsprirea fiscalităţii duce doar la creşterea evaziunii fiscale, de aici astăzi accentele le punem pe conformarea fiscală benevolă. În acelaşi timp, este de menţionat că SFS dispune de toată baza legală, de suportul instituţiilor de ocrotire a normelor de drept, cît şi de capacităţi şi instrumente proprii pentru a interveni eficient şi operativ în cazurile în care se vor depista elemente de neconformare fiscală. Noi vom promova şi în continuare spiritul de conformare benevolă a contribuabililor, îmbunătăţirea civismului fiscal prin in-stituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală. În continuare se va face tot posibilul pentru acumularea încasărilor la Bugetul Public Naţional şi îmbunătăţirea situaţiei economice a ţării, ce se va manifesta pozitiv şi asupra bunăstării sociale. Toate aceste vor fi întreprinse consecvent, perspicace şi eficient şi depind direct de gradul de conştientizare a fiecărui participant la procesul de edificare a unei societăţi prospere, civilizate, în continuă dezvoltare. Cu respect, Ion Prisăcaru, șef al IFPS
author icon

Ion Prisăcaru

Monitorul fiscal FISC.md Nr.15 2013


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

3950 vizualizări

Data publicării:

09 Septembrie /2013 14:42

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon