27
12 2018
764

Activitatea SFS: informare și conformare

Aducerea în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice din domeniul imobiliar rămâne una dintre prioritățile Serviciului Fiscal de Stat. În acest sens, SFS a realizat un șir de acțiuni de specialitate ce au scopul de a majora nivelul de conformare al cetățenilor care oferă în chirie bunuri imobile. Astfel, pe parcursul primelor 11 luni ale anului curent, autoritatea fiscală a identificat 4 314 persoane fizice - proprietari care transmit în chirie bunuri imobile și au fost demarate acțiuni de conformare față de ele. În același timp, la SFS au fost înregistrate 9 570 de contracte de locațiune. Totodată, inspectorii fiscali au efectuat controale fiscale la 405 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile, fiind calculate suplimentar la buget plăți de bază în sumă de 444,9 mii lei, penalități – 58,2 mii lei și amenzi – 40,6 mii lei. SFS comunică că doar în lunile octombrie-noiembrie curent în urma acțiunilor întreprinse au fost identificate 1 094 de persoane fizice - proprietari care transmit în chirie bunurile imobile, au fost înregistrate 2 444 de contracte de dare în locațiune, iar bugetul a fost suplinit cu 35,8 mii lei plăți de bază. NOTĂ: Un rol important în conformarea cetățenilor care oferă în chirie bunuri imobiliare este campania de informare a cetățenilor cu privire la prevederile legislației în vigoare în partea ce ține de darea în chirie/locațiune/arendă a bunurilor imobile. Pe parcursul celor 11 luni ale 2018 au fost plasate peste 3 mii de pliante informative în locuri publice, instituții de stat, sedii ale Direcțiilor de deservire fiscală.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.