07
03 2019
1426

În atenţia contribuabililor – subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, la data de 25 martie 2019, survine termenul-limită de achitare a obligațiilor fiscale la impozitul funciar şi/sau impozitul pe bunurile imobiliare aferent perioadei fiscale a anului 2018 pentru bunurile imobiliare (inclusiv terenuri) dobândite după 30 iunie 2018. Totodată, în condițiile neachitării impozitelor respective în termenul prevăzut, se va aplica penalitate de 0,0329% pentru fiecare zi de întârziere. NOTĂ: Obligația de achitare a acestui impozit revine persoanelor juridice și/sau celor fizice – proprietari ai bunurilor imobiliare (inclusiv terenuri) sau posesori ai acestor, în condițiile stipulate de art. 277 alin. (1) lit. b) – f) din Codul fiscal, după cum urmează:
  • arendașii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel;
  • deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova;
  • arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice şi ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile;
  • locatarii bunurilor imobiliare – în cazul contractului de leasing financiar;
  • arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenților Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locațiune nu prevede altfel.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.