13
05 2020
3027

Modul de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoane fizice (Forma CET18), poate fi prezentată: • pe suport de hârtie; • prin poșta clasică; • on-line (cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile). Dacă depui declarația pe suport de hârtie, este necesar să te prezinți la direcția deservire fiscală cu actul de identitate, solicitând versiunea Declarația precompletată sau să utilizezi Declarația rapidă pentru completarea formularului. Declarația poate fi depusă la oricare direcție deservire fiscală, indiferent de locul de domiciliu sau reședință, această posibilitate poate fi realizată doar la prezentarea declarației în termenul stabilit. Expedierea prin intermediul oficiului poștal presupune, o scrisoare recomandată. Formularul Declarației (Forma CET18) poate fi descărcat la link-ul sau poate fi completat în Declarația rapidă. Dacă dorești să depui Declarația on-line, este necesar să deții semnătură electronică sau mobilă, care poate fi obținută la unul din operatorii autorizați: IP CTIF, STISC, Orange sau Moldcell. Declarația se va depune prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică” de pe portalul www.servicii.fisc.md. Serviciul permite completarea automată a tuturor datelor din Declarație precum și modificarea acestora la necesitate. Alege simplitatea şi comoditatea modului de declarare a veniturilor pentru anul 2019.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.