26
12 2018
2585

Precizarea dreptului de a efectua controlul fiscal

Serviciul Fiscal de Stat amintește tuturor contribuabililor că, prin Legea nr. 243 din 8 noiembrie 2018, au fost operate modificări în Legea 180/2018 cu privire la declararea voluntară și stimularea fiscală. Aceasta a fost completată cu prevederi noi. Astfel, anterior era stabilit că organele cu atribuții de administrare fiscală nu vor efectua controale asupra corectitudinii calculului, declarării şi achitării impozitelor, taxelor și a altor plăţi aferente bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat și primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru perioadele fiscale de până la 1 ianuarie 2018, cu excepția controalelor efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 111 din titlul V al Codului fiscal. După punerea în aplicare a Legii nr. 243 (30 noiembrie 2018), această prevedere nu se aplică contribuabililor la care, începând cu 1 ianuarie 2019: - se va constata, prin decizie definitivă a instanței judecătorești, evaziune fiscală prin denaturarea veniturilor și a cheltuielilor, dacă suma cumulativă a impozitului și a altor taxe depăşeşte: • 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei (ex. pentru anul 2018 – 615000 lei (100×6150 lei)); • 150 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei (pentru anul 2018 – 922500 lei); • 250 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei (pentru anul 2018 – 1537500 lei); • 350 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei (pentru anul 2018 – 2152500 lei): - vor comite repetat, în decursul a 6 luni consecutive, încălcări ce țin de neutilizarea mașinii de casă și control și neeliberarea bonului fiscal și a biletelor de călătorie (menționate în art. 254 şi art. 2541 din CF). Totodată, prin Legea 302/2018 au fost efectuate modificări la CF (în vigoare din 12 decembrie 2018), conform cărora contribuabilul care va comite repetat, în decurs de 6 luni consecutive, încălcări ce țin de neutilizarea mașinii de casă și control și neeliberarea bonului fiscal și a biletelor de călătorie, nu va putea beneficia de o reducere cu 50 % a amenzilor aplicate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.