18
06 2019
4828

SFS despre obligația de utilizare a e-Facturii din 1 iulie 2019

SFS reiterează: începând cu data de 1 iulie 2019, la efectuarea livrărilor în cadrul contractelor de achiziții publice apare obligația de utilizare a e-Facturii. Aceasta reiese din contextul prevederilor alin.(12) al art.117 din Codul fiscal. Astfel, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiecții impozabili sunt obligați să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-Factura). Prevederile în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale. Ținând cont de prevederile enunțate supra, SFS atenționează entitățile înregistrate ca plătitori ai TVA asupra următoarelor condiții, la îndeplinirea cărora survine obligația de emitere a facturii fiscale în format electronic în adresa cumpărătorilor/beneficiarilor: –bunurile/serviciile livrate reprezintă obiecte impozabile cu TVA; –bunurile/serviciile sunt livrate de către entitățile ce dețin statut de plătitor al TVA; –livrarea bunurilor/serviciilor are loc în cadrul achizițiilor publice, conform prevederilor Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice și Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern prin Hotărârea „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică” nr.665 din 27.05.2016; –livrarea bunurilor/serviciilor are loc începând cu 1 iulie 2019 (indiferent de faptul în ce perioadă a fost încheiat contractul de achiziții publice). Conform pct. 7 din Regulamentul cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.562 din 04.04.2014, contribuabilii pot alege rolurile în care aceştia se vor manifesta în sistem în raport cu terţii. Furnizorul poate elibera factura fiscală electronică alegând ciclul de viaţă scurt sau lung al acesteia. Ciclul de viaţă lung presupune că factura fiscală electronică va dobândi statutul de „finisată” după semnarea acesteia cu semnătură digitală de către Cumpărător, iar ciclul de viaţă scurt presupune că factura fiscală electronică va dobândi statutul de „finisată” după semnarea acesteia cu cea de a doua semnătură a Furnizorului. La generarea facturii fiscale în cadrul sistemului „e-Factura”, în cazul în care cumpărătorii (instituțiile publice/bugetare) sunt înregistraţi în sistem, însă nu şi-au manifestat acceptul de a primi facturi fiscale în formă electronică în raporturi cu „Furnizorul” respectiv, factura fiscală se va crea şi semna în formă electronică de către Vânzător, după care acesta o va tipări pe suport de hârtie, o va semna cu semnătură olografă şi o va transmite celorlalte părţi spre acceptare şi semnare olografă (pct.8 din Regulamentul menționat). Indiferent de ciclul de viață a facturii fiscale ales pentru eliberare în adresa instituțiilor publice/bugetare ce achiziționează bunuri/servicii, ambele reprezintă documente confirmative pentru documentarea tranzacției efectuate în cadrul achizițiilor publice. SFS recomandă furnizorilor să contacteze cumpărătorii – instituțiile publice/bugetare pentru coordonarea tipului ciclului de viață a facturii fiscale electronice la emiterea ei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.