11
09 2017
1161

SFS verifică conformarea restaurantelor şi sălilor de ceremonii

Serviciul Fiscal de Stat a demarat acțiuni de monitorizare și control a agenților economici care dețin săli de ceremonii și/sau restaurante, ramură care prezintă riscuri sporite pentru administrarea fiscală. Scopul acțiunilor de specialitate este asigurarea unei administrări eficiente a contribuabililor, stabilirii și preântâmpinării cazurilor de încălcare a prevederilor legislației în vigoare și conformarea agenților economici menționați. Astfel, în temeiul informației disponibile, SFS a examinat activitatea unui șir de agenţi economici (ce deţin săli de ceremonii şi/sau restaurante) prin prisma următorilor indicatori: tipul obiectului (sală de festivităţi, restaurant, cafenea); suprafaţa unităţilor comerciale; numărul de locuri; regimul de lucru; cifra de afaceri; povara fiscală; numărul mediu de salariați; salariul mediu per angajat pe parcusul anului 2016. Drept rezultat, au fost identificate riscuri fiscale asociate agenților economici din domeniu. Pe parcursul lunii septembrie curent, SFS va monitoriza activitatea a 40 de agenți economici ce deţin săli de festivităţi şi/sau restaurante, prin prisma vizitelor fiscale. Totodată, SFS a instituit posturi fiscale la 10 agenti economici cu renume din mun. Chişinău, care au declarat pierderi sau au înregistrat profit nesemnificativ în raport cu venitul total declarat şi cu pondere mică a achitărilor în total venituri. În acest context, SFS vine cu un apel către toţi agenții economici care deţin săli de ceremonii şi/sau restaurante să se conformeze benevol legislației în vigoare și să presteze servicii conform prevederilor acesteia. Verificările vor avea loc pe întreg teritoriul țării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.