05
05 2020
1412

Termenul limită de prezentare a Declarației CET18, tot mai aproape

Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice că, la data de 29 mai 2020, expiră termenul limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2019. Termenul declarării și achitării impozitului pe venit pentru anul precedent a fost extins în conformitate cu Dispoziția nr.3 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 23 martie 2020. Obligația de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) o au persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care: • direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget; • solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus. Forma CET18 va fi depusă obligatoriu și de persoanele fizice nerezidente care au obţinut venituri conform art.74 din Codul fiscal. Cuantumul impozitului pe venit pentru persoanele fizice constituie 12% din venitul anual impozabil. Totodată, conform art.83 din Codul fiscal, dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Amintim contribuabililor că, la depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice au dreptul sa desemneze 2% din suma impozitului pe venit calculat și achitat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Lista beneficiarilor desemnării procentuale http://asp.gov.md/ro/node/3963 poate fi consultată pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice. Mai multă informație despre mecanismul 2%. În scopul simplificării modului de declarare a veniturilor pentru anul 2019, persoanele fizice pot depune Declarația on-line sau la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședință a acestora. Persoanele fizice pot achita impozitul pe venit prin intermediul serviciului „Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni” de pe portalul www.sfs.md sau serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay Pentru informații suplimentare, se va consulta pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat sau Baza generalizată a practicii fiscale. Totodată, contribuabilii se pot adresa la direcția deservire fiscală sau la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.