Știri

Noi prevederi în Codul muncii vor intra în vigoare în luna iulie

Concediile de odihnă anuale pentru anul următor vor putea fi programate de către angajator de comun acord cu reprezentanții salariaților până la sfârșitul fiecărui an calendaristic. Legea nr. 112 din 11 mai curent pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității de întreprinzător) a fost publicată în Monitorul Oficial din 2 iunie curent.

 

Astfel, Codul muncii a fost completat cu o serie de prevederi noi, printre care transformarea din obligație în drept pentru angajator în ceea ce privește programarea concediilor anuale. În același timp, indemnizația de concediu se va achita de către angajator cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de începerea concediului sau la o dată agreată de părți, dar nu mai târziu de data achitării salariului pentru luna în care a fost acordat concediul respective.

 

Totodată, dacă în cadrul unității nu există nici sindicat, nici reprezentanți aleși, informația relevante în raport cu activitatea lor în cadrul unității este adusă la cunoștința salariaților printr-un anunț transmis prin poștă electronică sau prin alt mijloc de comunicație, care poate fi accesat de fiecare salariat; și/sau prin anunț public, plasat pe pagina web a unității, după caz sau prin anunț public, afișat pe un panou informativ cu acces general la sediul unității și la fiecare dintre filialele sau reprezentanțele acesteia.

 

De asemenea, Codul muncii a fost completat cu prevederi suplimentare ce permit opțiunea de a semna contracte individuale de muncă pe durată determinată și cu angajații din domeniul IT.

 

Totodată, Regulamentul intern al unității a devenit un act juridic opțional care, la decizia angajatorului, poate fi elaborat pentru unitate, cu consultarea reprezentanților salariaților, și care se aprobă prin ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) angajatorului.

 

Noile prevederi mai stipulează că angajatorul este obligat să țină evidența timpului muncii prestate efectiv de fiecare salariat, inclusiv al muncii suplimentare, al muncii prestate în zilele de repaus și în zilele de sărbătoare nelucrătoare, conform modelului aprobat prin convențiile colective încheiate la nivel național sau să țină evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

 

Codul muncii a fost completat cu un nou temei de suspendare a contractului individual de muncă și anume  - pentru perioada absenței salariatului de la locul de muncă pe un termen maxim de 30 de zile, dacă angajatorul nu a fost informat despre motivul absențe.

 

Prevederile vor intra în vigoare în termen de o lună de la publicarea în MO, respective, la 2 iulie curent.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Compania Naţională de Asigurări în Medicină a RM

2049 vizualizări

Data publicării:

06 Iunie /2023 08:01

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

angajaţii | concediul de odihnă anual | prevedere legislativa | Codul muncii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon