Știri

Numărul șomerilor cu nivel de instruire superior de licență, master sau doctorat în anul 2022 au constituit 8%

Pe parcursul anului 2022 în Republica Molova au fost înregistrați 35003 șomeri noi, conform raportului publicat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 

Astfel, 68,5% din numărul total de șomeri noi înregistrați aveau un nivel de instruire primar/ gimnazial/ liceal și nu dețineau o calificare profesională, 23,5% aveau un nivel de instruire secundar profesional și colegial, iar 8% – un nivel de instruire superior de licență, master sau doctorat.

 

Totodată, 66,9% au constituit persoanele din mediul rural, 29,5% erau pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă, iar 25,4% din șomeri nu au lucrat înainte de înregistrare 2 ani sau mai mult și au revenit pe piața muncii după o pauză. Datele mai arată că 23,7% din șomerii înregistrați în 2022 au constituit persoanele cu vârsta de 55-63 ani.

 

ANOFM informează că pe parcursul anului precedent 60765 de persoane (inclusiv trecători) aflate în căutarea unui loc de muncă au beneficiat de servicii de informare, iar 25652 persoane – de servicii de intermediere a muncii.

 

De asemenea, 8234 de șomeri au fost susținuți la angajarea în câmpul muncii (23,5% din totalul șomerilor înregistrați), dintre care 883 de persoane au fost angajate, în timp ce pentru alți 6743 șomeri au fost organizate servicii de ghidare în carieră.

 

Pe parcursul anului precedent, 1062 șomeri au absolvit cursurile de calificare, recalificare, perfecționare și specializare, iar 188 șomeri – cursurile de formare profesională, fiind angajați în câmpul muncii 720 absolvenți sau 67,8% din totalul acestora.

 

În rezultatul măsurii de subvenționare a locurilor de muncă, conform căreia angajatorul primește subvenții lunare în sumă egală cu 80% din cuantumul salariului angajatului, dar nu mai mult de 50% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni/per angajat, pentru 185 de angajatori s-au emis decizii de acordare a subvențiilor, fiind angajați 419 șomeri.

 

Totodată, prin măsura de mobilitate a forței de muncă au fost plasați în câmpul muncii 216 șomeri, 62 șomeri au absolvit instruirea la locul de muncă în cadrul unității, iar 21 șomeri au fost angajați în câmpul muncii după absolvirea instruirii la locul de muncă în cadrul unității.

 

Conform datelor, prin intermediul măsurii de susținere a proiectelor de initiative locale, ce prevede acordarea suportului în cuantum 65% din costul proiectului, dar nu mai mult de 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent, au fost semnate 30 contracte pentru acordarea subvențiilor pentru susţinerea proiectelor de iniţiative locale.

 

Totodată, 15 persoane au beneficiat de certificarea cunoștințelor și a competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală cu suportul financiar al partenerilor, iar 5 șomeri au fost angajați umare a subvenționării pentru crearea locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități.

 

De subvenție în cuantum de 50% din cheltuieli pentru inițierea unei afaceri au beneficiat 3 șomeri, care și-au creat o activitate de antreprenoriat.

 

În același timp, pentru 3512 șomeri au fost emise decizii de acordare a ajutorului de șomaj, care au fost expediate către Casa Națională de Asigurări Sociale pentru calcularea mărimii, perioadei și plății acestuia.

 

Totodată, în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria au fost angajați pe teritoriul Bulgariei 52 lucrători moldoveni, în baza Acordului între RM și Statul Israel – 3933 persoane, iar în baza Memorandumului de cooperare moldo-german au fost angajați 115 cetățeni ai RM.

 

La sfârșitul lunii decembrie 2022, la evidență în baza de date a ANOFM erau 21210 șomeri și 9370 locuri de muncă vacante active.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)

421 vizualizări

Data publicării:

19 Ianuarie /2023 07:56

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

ANOFM | anul 2022 | şomeri

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon