28
06 2018
3737

Acte publicate în Monitorul Oficial din 29 iunie 2018

În Monitorul Oficial de mâine, 29 iunie 2018 (nr. 235-244), vor fi publicate următoarele documente: În Partea I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443/2004 (nr. 748-VIII, 15 iunie 2018)
 • Lege pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443/2004 (nr. 70, 7 iunie 2018)
 • Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 757-VIII, 19 iunie 2018)
 • Lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 93, 31 mai 2018)
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (nr. 100, 7 iunie 2018).
 • Decret pentru aprobarea semnării Acordului între Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale (nr. 749-VIII, 15 iunie 2018)
Curtea Constituțională publică:
 • Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a pct. 8 alineatul al treilea din Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002 (Sesizarea nr. 38g/2018) (nr. 14, 22 mai 2018).
 • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 45g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 126 din Codul penal (stabilirea proporțiilor mari și deosebit de mari) (nr. 38, 8 mai 2018)
 • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 153a/2017 privind controlul constituționalității articolelor 4394 litera b) și 4396 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24 octombrie 2008 (demolarea construcțiilor neautorizate ca măsură de siguranță) (nr. 33, 29 martie 2018).
Curtea de Conturi publică
 • Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar încheiat 2017 (nr. 26, 29 mai 2018
În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei la 1 ianuarie 2018 (nr. 559, 20 iunie 2018).
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Concepției reformei sistemului național de gestionare, prevenire și reducere a consecințelor inundațiilor (nr. 590, 21 iunie 2018).
 • Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea şi functionarea serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri (nr. 595, 26 iunie 2018
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Planului sectorial de acţiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice pentru anii 2018-2020 (nr. 597, 26 iunie 2018).
 • Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (nr. 600, 27 iunie 2018).
În Partea III Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei: Ministerul Economiei și Infrastructurii publică
 • Ordin cu privire la aprobare a Normei de metrologie legală NML 8-08:2018 „Contoare de energie electrică. Procedura de verificare metrologică” (nr. 289, 12 iunie 2018).
 • Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova (nr. 290, 12 iunie 2018)
Ministerul Finanțelor publică
 • Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I și 9 luni ale anului 2018 (nr. 109, 18 iunie 2018)
. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene publică
 • Decizie cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 122-T-05, 14 iunie 2018).
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică publică
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale (nr. 138/2018, 5 aprilie 2018).
 • Hotărâre privind tarifele și prețurile reglementate la energia electrică (nr. 201/2018, 15 iunie 2018).
 • Hotărâre privind tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestat de S.A. „Apă-Canal Chișinău” (nr. 202/2018, 15 iunie 2018).
 • Hotărâre privind tarifele și prețurile reglementate la energia electrică (nr. 203/2018, 15 iunie 2018).
Comisia Națională a Pieței Financiare publică
 • Hotărâre referitor la prescrierea unor AEÎ de a achita plățile regulatorii de funcționare (nr. 27/12, 18 iunie 2018).
 • Hotărâre referitor la prescrierea repetată unor asociații de economii și împrumut de a prezenta situațiile financiare și rapoartele specifice (nr. 27/13, 18 iunie 2018).
 • Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 28/1, 25 iunie 2018).
 • 1064. Ordonanţă referitor la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor asociații de economii și împrumut (nr. 27/14-O, 18 iunie 2018).
Comisia Electorală Centrală publică:
 • Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău din 3 iunie 2018, la situația din data de 25 mai 2018 (nr. 1676, 29 mai 2018).
 • Hotărîre cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2017 (nr. 1677, 29 mai 2018).
Consiliul Coordonator al Audiovizualului publică:
 • Decizie сu privire la examinarea și avizarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cinematografiei nr. 116 din 03.07.2014 (nr. 17/112, 8 iunie 2018).
 • Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 18/116, 21 iunie 2018).
Consiliul Superior al Magistraturii publică
 • Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 229/12 din 8 mai 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorilor
Consiliul Concurenței publică
 • Decizie (nr. ASR-29/17-21, 23 aprilie 2018).
 • Decizie (nr. ASR-30/17-22, 26 aprilie 2018
Casa Națională de Asigurări Sociale publică
 • Ordin cu privire la aprobarea listei plătitorilor de contribuţii pentru prezentarea carnetelor de muncă ale angajaţilor la CTAS (nr. 80-A, 18 iunie 2018).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.