27
07 2017
9998

Cu privire la utilizarea formularelor facturilor/facturilor fiscale

În contextul modificărilor operate în Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărârea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017, care va intra în vigoare la 28.10.2017, Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință următoarele. Conform modificărilor enunțate, începând cu 28 octombrie 2017 din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobat conform anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 a fost exclus formularul ,,Factura” și ,,Anexă la factură” și prevederile referitoare la acest formular. Astfel, începând cu 28 octombrie 2017, toate entităţile ce dețin statut de plătitor a TVA, cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, dar, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor utiliza în procesul desfăşurării activităţii economico-financiare formularul cu regim special ”Factura fiscală” pentru documentarea atât a livrărilor impozabile cu TVA de mărfuri și servicii, cât și celor neimpozabile. La fel, factura fiscală se va utiliza și în cazurile: a) transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii, fără transmiterea dreptului de proprietate; b) transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune, păstrare, prelucrare. Cu condiţia respectării prevederilor ,,Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, agenţilor economici care dispun de un sistem computerizat de evidenţă primară li se permite utilizarea facturilor fiscale: 1) imprimate tipografic pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie, serie şi număr; 2) imprimate de sine stătător pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie, seria şi numărul atribuite de Serviciul Fiscal de Stat; 3) generate în SIA ,,e-Factura”. Concomitent, se admite utilizarea de către entităţi a formularelor facturii/facturii fiscale, valabile până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, până la epuizarea deplină a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat.via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.