Știri

Proiectul politicii bugetar-fiscale: Guvernul a acceptat 33 de propuneri ale deputaților

 

Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței din 19 iulie curent, a aprobat Avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica bugetar-fiscală pentru anul 2024.

 

Deputați în Parlament au înaintat 20 amendamente la proiectul politicii bugetar fiscale pentru anul următor, care conțin 102 propuneri, dintre care 33 au fost acceptate de către Guvern, 6 – susținute parțial și, respectiv, 63 nu au fost acceptate de către Executiv.

 

Astfel, Guvernul a susținut inițiativa de stabilire a cotei TVA pentru subiecții domeniului HoReCa, în condițiile anulării stării de urgență, la nivel de 8%; indexarea anuală a accizei la produsele de tutun cu 10% și completarea Codului fiscal cu un capitol nou (cap. 73 la titlul II din CF, art. 5410-5414), ce va reglementa regimul fiscal pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul comercializării deşeurilor feroase şi neferoase.

 

Conform completărilor înaintate de către deputați, subiecți ai impunerii în cazul dat vor fi agenții economici care dețin în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, licenţă pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii şi acumulatori uzaţi, inclusiv în stare prelucrată. 

 

Inițiativa prevede că perioadă fiscală în cazul dat va fi anul calendaristic la a cărui încheiere se va determina venitul. Se specifică că pentru subiecții care vor obține licența pe parcursul anului calendaristic, perioadă fiscală va începe din data obținerii licenței şi până la finele anului calendaristic. Iar în cazul subiecților a căror licențe vor fi retrase sau care r renunța la licență, perioada fiscală se va considera perioada de la începutul anului calendaristic şi până la data în care va fi retrasă sau se va renunța la licență.

 

Obiect al impunerii se va considera venitul determinat conform contabilității financiare, obținut în perioada fiscală, cu excepția diferențelor de curs valutar. Cota de impozit pe venit pentru agenţii economici care desfășoară activități în domeniul comercializării deşeurilor feroase şi neferoase, conform propunerilor acceptate, va constitui 7 % din obiectul impunerii.

 

Calcularea impozitului pe venit se va efectua prin aplicarea cotei impozitului asupra obiectului impunerii; achitarea impozitului la buget se va efectua în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. Se propune ca darea de seamă privind impozitul pe venit să se prezinte de către subiecții regimului fiscal dat anual, nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. Formularul şi modul de completare a dării de seamă privind impozitul pe venit se va aproba de către Ministerul Finanțelor.

 

Amendamentul mai prevede că contribuabilii care au filiale şi/sau subdiviziuni în afara unității administrativ-teritoriale în care se află sediul central (adresa juridică) să achite impozitul calculat la buget corespunzător sediului central (adresa juridică) al contribuabilului.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

521 vizualizări

Data publicării:

19 Iulie /2023 11:27

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Aprobarea politicii bugetar fiscale

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon