Întrebări și răspunsuri

1. (28.15.81) Cînd apare obligaţia de eliberare a facturii fiscale în cadrul realizării contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil cu plata prețului în rate?

Conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. În cazul livrării de bunuri imobiliare, potrivit art.108 alin.(3) din Codul fiscal, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare. Totodată, potrivit prevederilor art.1192 alin.(1) din Codul civil, în cazul rezervării bunurilor imobile asupra cărora dreptul de proprietate se dobîndeşte, conform legii, prin înregistrarea într-un registru de publicitate, dreptul de proprietate al cumpărătorului este înregistrat provizoriu, în timp ce dreptul de proprietate al vînzătorului nu este radiat. Prin urmare și reieșind din faptul că obligația privind calcularea TVA apare la data înregistrării în registru de publicitate a dreptului provizoriu de proprietate al cumpărătorului, factura fiscală urmează a fi eliberată la aceiași dată

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1243 vizualizări

Data publicării:

13 Decembrie /2019 08:34

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon