02
05 2019
1035

1. (28.17.34) La ce cotă a TVA se va calcula obligația privind TVA la primirea de către comerciant a plății prealabile (în avans) la eliberarea certificatelor valorice cadou pentru livrărilor de mărfuri/servicii ulterioare?

Eliberarea certificatelor valorice cadou, potrivit art.93 p.3) și 4) din Codul fiscal, nu reprezintă livrare de mărfuri/servicii, acestea fiind utilizate în calitate de confirmare a plății (integrală sau parțială), efectuată anticipat (în avans) pentru livrarea ulterioară de mărfuri/servicii. Totodată, conform art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data calculării obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8). Pentru situațiile în care plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, conform prevederilor stabilite în alineatul (5) din articolul menționat, data livrării se consideră data primirii plăţii. Astfel, la primirea plății în avans cu eliberarea certificatelor-cadou, furnizorul calculează obligaţia fiscală privind T.V.A., aplicînd cota TVA respectivă mărfurilor, serviciilor care urmează a fi livrate în baza acestora, dacă certificatul este emis pentru procurarea unor mărfuri, servicii definite (cosmetică, tehnică de uz casnic, veselă, servicii, etc). În cazul în care de către beneficiar în baza certificatelor valorice-cadou pot fi procurate mărfuri, servicii pentru care sunt stabilite diferite cote de impozitare, la primirea avansului se va aplica cota standard a TVA, cu recalcularea ulterioară, după caz, a obligației fiscale în dependență de cotele TVA stabilite pentru livrările de mărfuri/servicii efectuate de facto.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.