30
12 2019
657

1. (28.23.41) În care boxe la declarația TVA 12 se va indica TVA calculată la anularea înregistrării ca contribuabil al TVA?

Conform art.113 alin. (3) din Codul fiscal, în momentul anulării înregistrării contribuabilului TVA, el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri şi a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor, TVA a fost dedusă şi trebuie să achite datoria la TVA pentru această livrare. Valoarea impozabilă a livrării respective se consideră valoarea ei de piaţă, iar pentru activele supuse amortizării – valoarea cea mai mare dintre valoarea contabilă şi valoarea de piaţă. Astfel, valoarea stocurilor de mărfuri şi mijloacelor fixe, pentru care, la momentul procurării lor, TVA a fost dedusă şi trebuie să achite datoria la TVA – se indică în boxa 1 sau 3 a Declarației privind TVA, în dependența de cota aplicată. Suma TVA calculată de la valoarea livrărilor reflectate în boxa 1 sau 3, se indică respectiv în boxa 2 sau 4 a Declarației privind TVA. (Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012, punctele 3.2, 3.3, 3.5 și 3.6)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.