27
06 2018
821

1. (28.25.10) Factura fiscală cu o valoare totală a livrării în sumă de până la 100 mii de lei se reflectă în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, potrivit art.1181 din Codul fiscal, survine doar în cazul facturilor fiscale a căror valoare impozabilă a livrării impozabile depăşeşte 100 mii lei.

Valoarea impozabilă a livrării impozabile, determinată în corespundere cu art.97 din Codul fiscal, reprezintă valoarea achitată sau care urmează a fi achitată fără TVA.

Prin urmare, dat fiind faptul că valoarea totală a livrării este de până la 100 mii de lei, respectiv, valoarea impozabilă a livrării impozabile a acesteia fiind mai mică decât plafonul stabilit, factura fiscală menționată nu este pasibilă înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

[Modificare de ordin redacțional în Baza generalizată a practicii fiscale, în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 (4491-4494) din 09.08.2013, în vigoare de la 09.08.2013]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.