04
06 2018
949

1. (28.5.16) Arhivă: Cum se determină regimul fiscal privind TVA în cazul serviciilor prestate de către un nerezident unui rezident al Republicii Moldova?

Plasare în arhiva potrivit Ordinului SFS nr. 299 din 31.05.2018 Regimul fiscal privind TVA, în cazul serviciilor prestate de către un nerezident unui rezident al Republicii Moldova, se stabilește în funcție de locul prestării serviciilor, determinat conform regulilor stabilite la art.111 din Codul fiscal. Totodată, pentru atribuirea serviciilor contractate de părți la cele nominalizate la art.111 alin.(1) din Codul fiscal, urmează a se conduce de Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM rev.2), aprobat prin Hotărîrea Biroului National de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009, pus în aplicare de la 01 ianuarie 2014. Pentru serviciile care reieșind din natura operațiunii economice și Clasificatorului activităților din economia Moldovei nu pot fi atribuite la serviciile nominalizate la alin.(1) al articolului menționat, locul livrării acestora, conform alin.(2), se consideră sediul, iar în cazul în care un asemenea loc lipsește – domiciliul sau reședința persoanei care prestează serviciul. Astfel, în funcție de locul prestării serviciilor, serviciile prestate de către un nerezident unui rezident al Republicii Moldova pentru care locul prestării este Republica Moldova, în conformitate cu prevederile art.93 pct.9) din Codul fiscal, reprezintă import de servicii, iar în cazul serviciilor pentru care locul prestării nu este Republica Moldova, în conformitate cu prevederile art.95 din Cod, acestea nu reprezintă obiect al impunerii pe teritoriul țării și urmează a fi impozitate potrivit legislației din țara prestatorului de servicii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.