10
11 2018
370

1. (29.1.2.18) Sumele primite de către agenții economici, din Bugetul de stat, ca despăgubire pentru prejudicial cauzat ca urmare a unor epidemii, se consideră surse de venit impozabile?

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. d3) din Codul fiscal , sumele primite de către persoane fizice şi juridice ca despăgubire pentru prejudiciul ce le-a fost cauzat ca urmare a unei acţiuni ilegale (inacţiuni) ori ca urmare a unor calamităţi naturale sau tehnogene, cataclisme, epidemii, epizootii reprezintă surse de venit neimpozabile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.