06
03 2020
1133

1. (29.1.7.3.26) Care este regimul de impozitare a sumei ajutorului material acordat din mijloacele sindicatelor ce depășește mărimea unui salariu mediu lunar pe economie?

Potrivit art.20 lit.r) din Codul fiscal în cazul ajutorului material acordat persoanelor fizice din mijloacele sindicatelor, limita neimpozabilă constituie un salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de Guvern, per angajat anual, cu excepția ajutorului acordat în caz de deces şi/sau boală a angajatului sau a rudelor şi/sau afinilor de gradul I ai acestuia. Prin urmare, la acordarea ajutorului material persoanelor fizice din mijloacele sindicatelor, cu excepția celor care nu se limitează (în caz de deces şi/sau boală a angajatului sau a rudelor şi/sau afinilor de gradul I ai acestuia) din suma care va depăși cuantumul salariului mediu lunar pe economie se va calcula impozitul pe venit potrivit art.90 din Codul fiscal (reținerea în prealabil a 12% din suma ajutorului material). Astfel, reieșind din cele menționate, din ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor pe parcursul anului, care depășește cuantumul salariului mediu lunar pe economie urmează să se calculeze impozitul pe venit. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.90 din Codul fiscal, prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare din 01.01.2020, publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.