27
06 2017
3736

1. (29.2.1.12) Se vor considera oare facilități acordate de angajator suma suportată pentru hrana organizată a angajaților?

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Codul fiscal, facilități impozabile acordate de angajator includ plăţile acordate salariatului de către angajator pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plăţile în favoarea lucrătorului, efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de stat, a plăţilor menţionate la art. 24 alin. (20), precum şi a plăţilor aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Premium

1799 lei

Classic

1099 lei

Electronic

1099 lei

 

3 comentariu

avatar
Buna ziua,in cazul in care entitatea nu recunoaste cheltuielile p/u prinz si nici nu trece TVA in cont,tot este nevoie sa achitam retinerile 23%,6%,4.5%,si impozit pe venit????? ms anticipat
avatar
bună ziua,
consultantul nostru fiscal pregătește un răspuns pentru întrebare dvs.
Revenim cu el în zilele acestea
avatar
bună ziua,iată răspunsul la întrebarea dvs:

R A S P U N S:
În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Codul fiscal, facilități impozabile acordate de angajator includ plăţile acordate salariatului de către angajator pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plăţile în favoarea lucrătorului, efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de stat, a plăţilor menţionate la art. 24 alin. (20), precum şi a plăţilor aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern.
De asemenea, potrivit prevederilor lit. a) din articolul menționat, mărimea depășirii stabilite pentru cheltuielile suportate și determinate de angajator pentru hrana angajatului reprezintă facilitate acordată de patron, care conform art. 14 lit. b) din Codul fiscal, constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru angajat.
Astfel, indiferent de faptul că entitatea nu recunoaște ca deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind hrana angajaților, entitatea urmează să determine suma care, potrivit art. 19 lit. a) din Codul fiscal, este calificată ca facilitate impozabilă acordată de angajator și să aplice impozitul pe venit la sursa de plată în modul general stabilit.
Privind aplicarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală menționăm.
Conform art. 9 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 286 din 16 decembrie 2016, tipurile de drepturi şi de venituri din care, prin derogare de la art. 23 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999, nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii se prezintă în anexa nr. 5 la Legea nr. 286 din 16 decembrie 2016.
Conform prevederilor pct. 3) din anexa nr. 5 la Legea menționată, cheltuielile pentru hrana angajaţilor suportate şi organizate de angajator în modul stabilit de Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 144 din 26 februarie 2014, reprezintă venituri din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii.
În conformitate cu prevederile pct. 32 din Anexa nr. 3 al Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nr. 1593 din 26 decembrie 2002, plăţile aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 144 din 26 februarie 2014 reprezintă venituri din care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
Prin urmare, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală nu se vor aplica în cazul în care cheltuielile suportate pentru hrana organizată a angajaților nu depășesc plafonul stabilit prin Regulamentul menționat.
În cazul depășirii plafonului stabilit, suma depășirii se va considera drept recompensă acordată de angajator de la care urmează de a calcula contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.