Întrebări și răspunsuri

1. (29.2.9.12) Care este modul de calculare, achitare și declarare a impozitului pe venit din activități independente?

Potrivit art. 6912 alin. (1) din Codul fiscal, calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activităţi independente, care nu poate constitui mai puţin de 3000 de lei anual. Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, calcularea impozitului se efectuează anual. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător. Impozitul pe venit se achită integral la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale conform adresei de domiciliu/reşedinţă a contribuabilului (art. 6912 alin. (3) din Codul fiscal). În temeiul alin.(4) al articolului menționat, Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. Formularul Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice (forma AI17) este aprobată prin Ordinul MF nr.2 din 9 ianuarie 2017.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1317 vizualizări

Data publicării:

05 Decembrie /2017 11:29

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon