14
05 2019
1238

1. (29.4.30) Este oare obligat rezidentul Republicii Moldova să rețină impozitul la sursa de plată din suma achitată pentru marfa procurată peste hotare Republicii Moldova de la o persoana nerezidentă?

Potrivit art.70 din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:
  1. în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;
  2. peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.
Dacă prezentul capitol nu prevede altfel, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor: a) se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova; b) se va permite deducerea numai a acelor cheltuieli, care vizează direct venitul menţionat la lit.a), supus impunerii în Republica Moldova. Astfel, suma achitată nerezidentului pentru marfa procurată peste hotarele republicii de la o persoană nerezidentă nu constituie venit obţinut în Republica Moldova, și pentru rezidentul Republicii Moldova nu apare obligația de reținere a impozitului la sursa de plată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.