Întrebări și răspunsuri

1. (29.4.34) Poate fi efectuată atestarea venitului și a impozitului pe venit achitat de nerezidenții Republicii Moldova pe formularele eliberate de alte state?

În conformitate cu prevederile art.793 din Codul fiscal și a pct.42 din Anexa nr.7 a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017, în cazuri speciale, în scopul aplicării prevederilor Convențiilor pentru evitarea dublei impuneri, contribuabilii - rezidenți ai Republicii Moldova urmează să completeze formularele emise în conformitate cu legislația fiscală a statelor solicitante, anexînd la acestea Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 3-DTA17), autentificat prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova. Suplimentar la formularul eliberat de alt stat, contribuabilii urmează să prezinte:
  1. Cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova (Forma 2-DTA17);
  2. Copia Certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA17);
  3. Copia contractului care atestă obţinerea venitului în/din statul străin sau copia invitaţiei la muncă, sau confirmarea eliberată de întreprinderea în care activează persoana fizică, traduse în limba de stat de către traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia contractelor întocmite în limba engleză sau în limba rusă, pentru perioada fiscală pentru care se solicită certificatul de rezidenţă.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1255 vizualizări

Data publicării:

16 Noiembrie /2018 07:49

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Legi ale Republicii Moldova

Etichete:

impozit pe venit | nerezidenti | rezident | contract | venit | perioada fiscală | invitatie | certificat

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon