29
05 2018
1271

1. (29.5.13) Cum urmează de a se reflecta în Declarația cu privire la impozitul pe venit scutirea de plată a impozitului pe venit de către organizația necomercială începînd cu perioada fiscală 2017?

În cazul care organizația necomercială corespunde condițiilor stabilite de art. 52 din Codul fiscal, aceasta este scutită de plata impozitului pe venit. Potrivit art. 5 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, drept bază pentru determinarea venitului impozabil al entităților servește rezultatul (profitul/pierderea) contabil, reflectat în situațiile de profit şi pierdere, întocmite şi prezentate în conformitate cu cerințele prezentei legi şi ale standardelor de contabilitate. Suma venitului scutit de impozitare în baza prevederilor art. 52 din Codul fiscal, se reflectă în rîndul 030 din Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma ONG 17) aprobată prin aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.08 din 15.01.2018. În rindul 020 (suma spre impozitare) a Declarației cu privire la impozitul pe venit se indică ”0”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.