Întrebări și răspunsuri

1. (31.5.3) Va fi sancționat agentul economic în baza prevederilor art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992, în cazul efectuării decontărilor prin intermediari?

În cazul în care în actul de control s-a constatat încălcarea de efectuare a decontărilor prin intermediari, atât în numerar cât și prin virament, în procesul de examinare a cazurilor de încălcare a legislației de către Serviciul Fiscal de Stat nu poate fi aplicată sancțiunea stabilită de art. 10 pct.5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, indiferent în ce perioadă fiscală a fost constatată încălcarea. În acest caz se va întocmi proces - verbal cu privire la contravenție, în cazul în care nu a expirat termenul de prescripție de 12 luni de la momentul comiterii contravenției, în temeiul art.293 din Codul contravențional, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. Potrivit art.34 alin. (1) din Codul contravențional, o unitate convențională este egală cu 50 lei.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon