Întrebări și răspunsuri

1. (34.6.3) Care sunt obligațiile utilizatorilor maşinilor de casă şi de control/ imprimantelor fiscale, privind ținerea și completarea Registrul MCC/IF?

Obligațiile utilizatorilor MCC/IF sunt stabilite în Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului 141/2019), astfel potrivit pct. 7 subpct. 1) din Regulamentul menționat utilizatorii maşinilor de casă şi de control/imprimantelor fiscale sunt obligaţi să ţină pentru fiecare maşină de casă şi de control/imprimantă fiscală cîte un registru – Registrul MCC/IF, care se perfectează pentru fiecare an de gestiune. Registrul MCC/IF se autentifică la Serviciul Fiscal de Stat numai la înregistrarea/reînregistrarea acestuia. Sumele de mijloace băneşti încasate se înregistrează în Registrul MCC/IF în ordinea cronologică de apariţie, conform raportului de închidere zilnică. La sfârşitul anului de gestiune, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică va urma înscrierea de totalizare conform raportului periodic scurt (anual) din memoria fiscală a maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, ţinând cont de corectările efectuate pe parcursul anului de gestiune, care, sub menţiunea “Verificat”, se confirmă prin semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, indicându-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează de transcris în Registrul MCC/IF pentru anul de gestiune imediat următor. Dacă la sfârşitul anului de gestiune în Registrul MCC/IF, după înscrierea informaţiei de totalizare, a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi utilizat pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor. În acest scop, după înscrierea în Registrul MCC/IF a datelor din ultimul raport de închidere zilnică în anul de gestiune finalizat va urma înscrierea de totalizare, care, sub menţiunea “Verificat”, se confirmă sub semnătura persoanei responsabile a utilizatorului (contribuabilului) maşinii de casă şi de control/imprimantei fiscale, indicîndu-se data înscrierii. Înscrierea de totalizare urmează a fi transcrisă pe pagina liberă imediat următoare din Registrul MCC/IF. Contribuabilul care desfăşoară unele activităţi în regim continuu (non-stop) şi care, în ziua de gestiune, emite la maşina de casă şi de control/imprimanta fiscală două sau mai multe rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I şi II).” Menționăm că modelele și modul de completare a Registrelor MCC/IF sunt stabilite în Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control aprobat prin Ordinul directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 131/2019, și anume anexa nr. 7 Tipurile Registrelor MCC/IF și anexa 8 Modul de completare a Registrelor MCC/IF.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3779 vizualizări

Data publicării:

24 Octombrie /2019 10:55

Domeniu:

Administrare fiscală | Legislație fiscală | Maşini de casă şi control

Etichete:

MCC | contribuabil | decontari | control | SFS | mijloace banesti

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon