24
07 2018
1020

1. (5.7.2.1) Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, pentru clădirile și construcțiile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării?

Impozitul pe bunurile imobiliare, pentru clădirile și construcțiile care nu au fost evaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării se achită de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000, după cum urmează:
  • pentru bunurile imobiliare existente şi/sau dobîndite pînă la 30 iunie a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită în două părţi egale – cel tîrziu pînă la 15 august şi 15 octombrie a anului fiscal în curs.
  • pentru bunurile imobiliare dobîndite după 30 iunie a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită pînă la 25 martie a anului următor anului fiscal în curs.
[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 4 alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 12 aprilie 2015 (publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr.102-104/170, în vigoare 28.04.2015)]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.