15
10 2018
622

11. (28.11.8) Apar obligații privind TVA, pentru contribuabil în cazul primirii de la nerezident a avansului pentru mărfurile destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională?

Potrivit prevederilor art.104 lit.c1) din Codul fiscal, importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere. Pornind de la acel fapt că în conformitate cu art.104 lit. c1) din Codul fiscal, livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională se scutește de TVA cu drept de deducere, respectiv nici pentru avansul la aceasta nu apare nici o obligație.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.