08
02 2018
664

11. (30.3.12) Arhiva Apare oare necesitatea prezentării Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17), în cazul în care subiecţii impunerii au efectuat careva operaţiuni din cele pasibile taxării?

Potrivit pct.3 din Modul de completare a Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.21 din 02 februarie 2017, dacă în luna expirată au avut loc careva operaţiuni pasibile taxării care cad sub incidenţa art.6 alin.(1), art.9 alin.(1) şi art.10 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998, pentru perioada fiscală de raportare se prezintă Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor cu reflectarea indicatorilor aferenţi obiectelor impozabile corespunzătoare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.