18
06 2019
596

12. (29.1.6.2.5) Cum se reflectă în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile angajaților ce desfășoară activitate de realizare de programe care parțial sunt scutite de impozitul pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, impozitul reținut conform art. 88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile. Darea de seamă fiscală privind veniturile achitate și impozitul pe venit reținut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile, cu excepția dării de seamă indicate la alin. (3) din articolul menționat, pentru care este prevăzut alt termen de prezentare. Astfel, reieșind din prevederile art. 92 din Codul fiscal, în darea de seamă lunară (forma IPC) se vor include veniturile impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată. Prin urmare, dat fiind faptul că, veniturile obținute de către angajați, specialitățile cărora sunt indicate în lista activităților de realizare de programe (Anexa nr. 1 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164 – XIII din 24 aprilie 1997), parțial sunt scutite de impozitul pe venit, în darea de seamă lunară (forma IPC18) vor fi incluse doar suma veniturilor impozabile și impozitul pe venit reținut la sursa de plată din acestea, la codul sursei de venit SALa).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.