08
02 2018
838

12. (30.3.11) Arhiva Apare oare necesitatea prezentării Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17), în cazul în care în perioada de raportare subiecţii impunerii nu au efectuat careva operaţiuni pasibile taxării?

Potrivit pct.2 din Modul de completare a Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.21 din 02 februarie 2017, dacă în luna expirată subiecţii impunerii nu au avut operaţiuni pasibile taxării conform art.6 alin.(1), art.9 alin.(1) şi art.10 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998, pentru perioada fiscală respectivă nu se prezintă Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.