15
08 2018
807

13. (37.17) În cazul în care persoana juridică şi/sau fizică înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător, se înregistrează ca rezident al parcului pentru tehnologia informației pe parcursul anului fiscal, începând cu ce perioadă fiscală se va aplica regimul special de impozitare?

Reieșind din prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, înregistrarea rezidenților parcului se efectuează de către Administrația acestuia în conformitate cu Regulamentul de înregistrare a rezidenților parcului, aprobat de Guvern, în care vor fi indicate în mod expres și exhaustiv procedura și cerințele de înregistrare, precum și modelul contractului privind desfășurarea activității în parc. Persoanele juridice sau fizice la solicitarea cărora a fost creat parcul se înregistrează din oficiu în calitate de rezidenți ai acestuia. În conformitate cu pct.7 din Regulamentul de înregistrare a rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” aprobat prin Hotărârea nr.1144 din 20.12.2017, persoanele juridice sau fizice, la solicitarea cărora a fost creat Parcul, se înregistrează din oficiu în calitate de rezidenți ai Parcului odată cu semnarea contractului cu Administrația. Totodată, conform pct.8 din același Regulament, calitatea de rezident al Parcului se dobândește de la data semnării contractului cu privire la desfășurarea activității în Parc și înregistrării persoanei respective în Registrul de evidență a rezidenților Parcului, ținut de Administrație. Potrivit art. 375 din Codul fiscal, odată cu trecerea de la regimul standard de impozitare la cel special sau invers, noile prevederi se aplică începând cu luna următoare lunii în care a fost obținut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informației sau, respectiv, a fost retras acest titlu. În cazul în care plățile salariale datorate angajaților sunt calculate în perioada în care a fost aplicat unul dintre aceste regimuri de impozitare (special sau standard), iar achitarea acestora se efectuează în perioada în care se aplică celălalt regim de impozitare, impozitul pe venit din salariu, precum și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente acestor plăți se vor determina și se vor achita la data achitării acestor plăți salariale, conform mecanismului aplicat la data calculării acestora. Prin urmare, regimul fiscal de impozitare prevăzut la Titlul X din Codul fiscal, se va aplica începând cu prima zi a lunii următoare de când entitatea la solicitarea căreia a fost creat Parcul, obține statut de rezident în baza contractului semnat cu Administrația Parcului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.